Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

vrijdag 12 juni 2015

UNESCO History Of Humanity

History of Humanity
Scientific and Cultural Development
'History of Humanity' (Geschiedenis van de Menselijkheid) is een prestigieuze reeks die wordt uitgegeven onder de auspicien van de UNESCO en omvat een universele geschiedenis van de menselijke geest in zeven delen.

 The History of Humanity voorziet de lezer van de breedst mogelijke visie op de verschillende culturen van de wereld en hun onderscheiden ontwikkeling. Geen enkele specifieke beschaving of historische periode wordt naar voren geschoven als een patroon voor anderen. De verschillende domeinen van wetenschap en cultuur zijn niet inhoudelijk beperkt, maar omvatten alle scheppingen van de menselijke geest in de breedste zin. Als algemene regel is deze geschiedenis meer betrokken op structuren dan op gebeurtenissen en als gevolg daarvan richt het zijn aandacht op de oorsprong van menselijkheid, de ontmoetingen, interacties en invloeden die banden gesmeed hebben tussen de verschillende centra van menselijke beschaving.


Iedere historiografie is een werk in uitvoering en het bestuderen van de geschiedenis van de mensheid heeft belangrijke veranderingen ondergaan sinds het verschijnen van de eerdere 'History of Mankind', (Geschiedenis van de Mensheid), uitgegeven door de UNESCO sinds 1963.

 De nieuwe editie, die door UNESCO wordt uitgebracht sinds 1992, na bijna 15 jaar van intensief voorbereidend werk, is een volledig herziene en geactualiseerde uitgave van dit gezaghebbend werk. Deze editie, die de titel 'History of Humanity' (Geschiedenis van de Menselijkheid) meekreeg, is een radicaal nieuw werk dat voorziet in een beschrijvende verklaring van de culturele en wetenschappelijke verwezenlijkingen in het licht van de nieuwe feiten en methodes van het historiografisch onderzoek en de verschillende vakdisciplines van de geschiedenis.

 De International Commission of the History of the Scientific and Cultural Development of Humankind, dewelke is samengesteld uit dertig geleerden met internationale reputatie, is de intellectuele en wetenschappelijke autoriteit van dit project, die 450 vooraanstaande specialisten in een groot aantal disciplines van over de hele wereld aanstuurde in de totstandkoming van dit werk.

 De werkzaamheden van de internationale commissie aan de eerste editie van de Geschiedenis van de Mensheid werd ondersteund door een kwartaalblad 'Journal of World History' dat verscheen van 1951 tot 1968. In 1990 werd de titel overgenomen en verdergezet door de University of Hawaii.

Inhoud van de reeks:
 1. Volume I: Prehistory and the beginnings of civilizations
 2. Volume II: From the Third Millennium to the Seventh Century B.C.
 3. Volume III: From the Seventh Century B.C. to the Seventh Century A.D.
 4. Volume IV: From the Seventh to the Sixteenth Century
 5. Volume V: From the Sixteenth to the Eighteenth Century
 6. Volume VI: The Nineteenth Century
 7. Volume VII: The Twentieth Century
Zie ook:
Volgende bestanden zijn beschikbaar  in pdf formaat :
 • History of Humanity - Vol.III From the Seventh Century B.C. to the Seventh Century A.D.
  • History of Humanity - Vol.III, Chapter_5, Languages, Writing and Literature
 • History of Humanity - Volume VI The Nineteenth Century
 • History of Humanity - Volume VII The Twentieth Century

Geen opmerkingen:

Een reactie posten