Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

vrijdag 12 juni 2015

UNESCO Courier

De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; UNESCO) werd opgericht op 16 november 1945 met Parijs als haar hoofdzetel.

Deze organisatie heeft als doelstelling het aanmoedigen van internationale vrede en universeel respect voor de rechten van de mens door het bevorderen van samenwerking tussen naties op het vlak van onderwijs, wetenschap en cultuur. Haar missie is bij te dragen aan vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog.

De UNESCO Courier verschijnt voor het eerst in februari 1948 naast de UNESCO Monitor, waarin de officiele verdragsteksten en resoluties van de UNESCO worden gepubliceerd. De UNESCO Courier verscheen aanvankelijk maandelijks in een krantenlayout en berichtte over de projecten en acties die werden ondernomen in de nasleep van de tweede wereldoorlog en over de verschillende conferenties die werden georganiseerd.

Bij de uitwerking van het bij de aanvang van de UNESCO genomen initiatief van de redactie en publicatie van de geschiedenis van de mensheid History of Mankind ging het blad over in een magazine die in de artikels veel aandacht schonk aan geschiedenis en kunstgeschiedenis. Daarnaast ging veel ruimte naar de universele verspreiding van het idee van de rechten van de mens en maatschappelijke problemen als ongeletterdheid, drugsverslaving, gevangenissen, minderheden edm. Ook aan wetenschappers en wetenschappelijke ontdekkingen werd aandacht besteed, net als aan de recente uitvinding van de mensheid; de cinema als nieuwe vorm van kunstuiting.

De UNESCO Courier ontwikkelde zich tot het belangrijkste informatiekanaal dat door de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in steeds meer talen werd uitgegeven.

De gedrukte versie van de UNESCO Courier genoot de bewondering van zijn trouwe lezers gedurende tientallen jaren omwille van zijn hoge journalistieke standaarden en zijn ruimdenkende benadering van universele problemen als geletterdheid, mensenrechten, milieu, cultuur, wetenschap en kunst.

Van 1972 tot 1997 verscheen er een nederlandstalige editie van 'UNESCO Koerier', die werd uitgegeven door Keesing Print te Antwerpen onder redactie van Paul Morren. Deze magazine werd in middelbare scholen aangeboden aan de leerlingen ter ondersteuning van het onderwijs in de leervakken geschiedenis en maatschappelijke vorming.

De uitgever Keesing, die ook bekend is van [Keesings Historisch Archief], gaf reeds de didactische tijdschriften voor geschiedenisonderricht 'Blikopener' en 'Reflektor' uit, dewelke nadien zouden worden overgenomen in het fonds van [Altiora], de drukkerij van Averbode, die de uitgave sinds 2013 heeft stopgezet.

Andere voorbeelden van didactische tijdschriften voor geschiedenisonderricht waren zo Clio (Helios, Kapellen) en Historische Verhalen (De Sikkel, Antwerpen). Momenteel lijkt dit interessegebied te worden ingevuld door het commerciële magazine [Historia].

Sinds maart 2006 verschijnt UNESCO Courier online in een digitale versie in pdf-formaat. De UNESCO Courier bedient zo lezers verspreid over de hele wereld, want het pdf-bestand is beschikbaar in de zes officiele talen van de organisatie (Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans). Er wordt ook nog een beperkte oplage van gedrukte nummers geproduceerd.

Enkele voorbeelden van het tijdschrift in pdf formaat uit het [UNESCO Archief]:
 • UNESCO Courier July 1957 - Brussels 1958 The Atomium
 • UNESCO Courier June 1963 - History of Mankind
 • UNESCO Courier, May 1964 - Galileo, a new Vision of the Universe
 • UNESCO Courrier Mai 1967 - Histoire de l'humanité
 • UNESCO Courier, July 1968 - Peaceful Uses of the Atom
 • UNESCO Courier, October 1969 - Gandhi, The Heritage of Non-Violence
 • UNESCO Courier, May 1979 - Einstein
 • UNESCO Courier, May 1982 - Darwin
 • UNESCO Courier February 1985 - The Memory of Mankind
 • UNESCO Courier January 1986 - Treasures of World Literature
 • UNESCO Courier, August 1990 - Art Nouveau
 • UNESCO Courier, April 2001, Stop the Art Thieves
 • UNESCO Courier, May 2008, Claude Levi-Strauss - The View from Afar
 • UNESCO Courier, October 2011 - Humanism A New Idea
ISSN 0041-5278
ISSN 1993-8616

Geen opmerkingen:

Een reactie posten