Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 25 mei 2015

Handboek van het Belgisch Economisch Recht

DE VROEDE, Paul
Handboek van het Belgisch Economisch Recht
Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1981
[ISBN 9063210507 (Worldcat, Wikipedia)]

Veel van de verordenende en vergunnende bevoegdheden die in dit boek beschreven staan werden genationaliseerd naar het Vlaamse, Waalse, resp, Brusselse gewest o.a. inzake bouw- en milieuvergunningen. Tijdens de legislatuur 2010-2014 werd de gehele economische regelgeving in overeenstemming gebracht met de Europese verordeningen en richtlijnen en verder gecoördineerd en gecodificïeerd in het Belgisch wetboek van economisch recht. De behandelde materie in dit handboek is dan ook verouderd en als historisch te beschouwen.

 Inhoud:

 Deel I Inleiding
Hoofdstuk I Economisch recht - begrip, kenmerken, inhoud
Hoofdstuk II Bespreking van enkele begrippen uit het economisch recht
Hoofdstuk III Het beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid
Hoofdstuk IV Het economisch overheidsinstrumentarium
Deel II De toegang tot de markt
Titel I De economische activiteiten uitgeoefend door de overheid
Titel II Overheidsbeperkingen inzake de uitoefening van een zelfstandige activiteit
Hoofdstuk I De vestigingswetgeving in de sector der kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen
Hoofdstuk II De handelsvestigingen
Hoofdstuk III De vestiging van gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen
Hoofdstuk IV Ambulante Handel
Hoofdstuk V ontginningsnijverheid (mijnen, graverijen en groeven)
Hoofdstuk VI Regelingen in de energiesector  (electriciteit, gas, kernenergie)
Hoofdstuk VII De Europese dimensie van het recht op vestiging en dienstverlening
Deel III De goederentoevoer op de markt
Hoofdstuk I Het binnenverkeer
Hoofdstuk II De handel met het buitenland
Deel IV Het marktgedrag in het perspectief van de contractuele vrijheid
Hoofdstuk I Het algemeen bindend verklaren van economische reglementeringen betreffende voortbrenging of verdeling
Hoofdstuk II De beëindiging van verkoopsconcessies
Hoofdstuk III De verkoopsweigering naar Belgisch recht
Hoofdstuk IV De prijsbinding
Hoofdstuk V De tegenstelbaarheid der overeenkomsten aan derden
Hoofdstuk VI Prijsregeling
Hoofdstuk VII De beperkingen der contractuele vrijheid op Europees vlak (art. 85 EEG)
Hoofdstuk VIII Het economisch machtsmisbruik
Deel V Het marktgedrag - De handelspraktijken
Titel I Handelsvoorlichting
Hoofdstuk I Prijsaanduiding
Hoofdstuk II Prijsvergelijking en aankondiging van prijsverlaging
Hoofdstuk III De bestelbon
Hoofdstuk IV Aanduiding van de hoeveelheid
Hoofdstuk V Benaming en samenstelling der produkten
Hoofdstuk VI Benamingen van oorsprong
Hoofdstuk VII Handelspubliciteit
Titel II Sommige handelspraktijken
Hoofdstuk I Verkoop met verlies
Hoofdstuk II Uitverkopen - Opruimingen of solden - Andere verkopen tegen verminderde prijs
Hoofdstuk III Gezamenlijk aanbod van produkten of diensten
Hoofdstuk IV Openbare verkopen - Afgedwongen aankopen - Kettingverkoop
Hoofdstuk V Reizende verkopen
Hoofdstuk VI Over praktijken strekkende tot het verdraaien van de normale voorwaarden der mededinging
Titel III De beteugeling van de tekortkomingen aan de wet op de handelspraktijken
Hoofdstuk I Vordering tot staking
Hoofdstuk II Sancties
Deel VI De overheidsmaatregelen ter bevordering en ondersteuning van de economische activiteit
Hoofdstuk I Het Plan
Hoofdstuk II De economische expansiewetgeving
Hoofdstuk III Overheidssteun aan ondernemingen in moeilijkheden
Hoofdstuk IV Controle op de expansie- en steunmaatregelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten