Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 25 mei 2015

De Cheque

DE VROEDE, Paul, prof.dr.
De Cheque
de postcheque en de reischeque
Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, tweede druk, 1981
[ISBN 9063210779 (Worldcat, Wikipedia)]

 Inhoud:
Deel I De Cheque
Algemeen
Het abstract karakter van de cheque
De chequetrekking
Soorten cheques
De overdracht van cheques (Het Endossement)
De herroeping van een cheque. Het verzet tot uitbetalen
De betaling van de cheque
Valse, vervalste, verloren of gestolen cheques
De verhouding houder-betrokkene
Civielrechtelijk verhaal in geval van niet-betaling
Chequewet en strafbepalingen - Het strafrechtelijk verhaal tegen niet-betaling
De chequevervalsing
Verlies van de cheque
Deel II
Algemeen
De postcheque
De postassignatie
Postoverschrijving
Gemeenschappelijke bepalingen
Strafbepalingen
Deel III De reischeque

Geen opmerkingen:

Een reactie posten