Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 25 mei 2015

Wetboek van Economisch Recht

FOD ECONOMIE
Belgisch Wetboek van Economisch Recht

 Tijdens de legislatuur 2010-2014 werd de gehele economische regelgeving in overeenstemming gebracht met de Europese verordeningen en richtlijnen en verder gecoördineerd en gecodificïeerd in het Belgisch wetboek van economisch recht. Bij het tot stand komen van het wetboek heeft de wetgever er over gewaakt in het economische recht drie doelstellingen te waarborgen, nl. de vrijheid van ondernemen, de eerlijkheid van de economische transacties en de bescherming van de consument.

 Weblink:
Brochure (PDF):
Het volledige Wetboek van Economisch Recht beslaat achttien boekdelen als volgt:
 1. Boek I – Definities
 2. Boek II – Algemene beginselen
 3. Boek III – Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen
 4. Boek IV – Bescherming van de mededinging
 5. Boek V – De mededinging en de prijsevoluties
 6. Boek VI – Marktpraktijken en consumentenbescherming
 7. Boek VII – Betalings- en kredietdiensten
 8. Boek VIII – Kwaliteit van producten en diensten
 9. Boek IX – Veiligheid van producten en diensten
 10. Boek X - Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies
 11. Boek XI – Intellectuele eigendom
 12. Boek XII – Recht van de elektronische economie
 13. Boek XIII – Overleg
 14. Boek XIV – Vrije beroepen
 15. Boek XV – Rechtshandhaving
 16. Boek XVI – Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen
 17. Boek XVII - Bijzondere rechtsprocedures
 18. Boek XVIII - Maatregelen voor crisisbeheer 
 19. Boek XIX - ?
 20. Boek XX - Insolventie van de ondernemingen
zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten