Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

vrijdag 3 september 2010

België in Documenten


KNACK EXTRA (Redactie: Rik Van Cauwelaert)
België in Documenten
De Geschiedenis van een land in historische stukken
van onafhankelijkheid tot abortus
Inhoud
Als het heden problematisch is, is het verleden dat ook. Interview met historicus Herman Van Goethem.
Onze voornaamste opdracht: oordeelkundig vernietigen. Interview met rijksarchivaris Karel Velle.

Historische Documenten:
 • Onafhankelijkheid (1830-1831) Aanplakbrief Voorlopig Bewind en de Grondwet van België
 • De eedaflegging van Leopold I (1831) Notulen Nationaal Congres en aanplakbrief broodbedeling
 • Oorlog en vrede met Nederland (1830-1839) Het Verdrag der XXIV Artikelen
 • Oprichting van de Nationale Bank (1850) Akkoord Frère-Orban met Societé Générale
 • Verzekeringspolis tegen Militaire Dienst (1857)
 • Het Werkmansboekje (1845-1883)
 • Tolvrij naar Antwerpen (1863) Vuurwerk tgv. de afschaffing van de Nederlandse Scheldetol
 • Congo Vrijstaat wordt kolonie (1908) Landkaart van Congo uit 1905
 • De eedaflegging van Albert I (1909) Briefwisseling van Albert over zijn Vlaamstalige eedformule
 • De open brief van Jules Destrée (1912) Pamflet; Sire, il n'y a pas de Belges
 • De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) Foto: Koning Albert I schouwt de troepen en proclamatie van de open brief van koning Albert I aan het leger en het volk
 • De regering van Loppem (1918) Foto:Anseele en Janson in de villa te Loppem en dankbrief van de kabinetschef van de koning aan de baron en barones van Caloen voor de genoten gastvrijheid -> Invoering algemeen enkelvoudig stemrecht.
 • De Tweede Wereldoorlog (1940-1945) Foto: De Belgische regering in ballingschap te London, 1944
 • De oprichting van de NAVO (1949) Het verdrag van Washington met de handtekening van Paul-Henri Spaak voor België
 • De Koningskwestie (1945-1951) Foto: Leopold III ondertekent zijn troonsafstand op 16 juli 1951
 • Europa (1957) Foto: Vergadering van de vertegenwoordigers van de Zes oprichtende staten in de Capitolijnse musea te Rome
 • Benelux (1958) Benelux-verdrag met handtekeningen
 • Congo onafhankelijk (1960) Toespraak van koning Boudewijn op 30 juni 1960 te Leopoldstad tgv. de Congolese onafhankelijkheid
 • De Taalgrens (1961-1963)
 • De Abortus-wet (1990) Brief van koning Boudewijn over zijn morele verhindering tot bekrachtiging van de abortuswet over te gaan
 • De eedaflegging van Albert II (1993) Notulen van de plechtige vergadering van de verenigde kamers van 9 augustus 1993
Mini-Documentaires:
speelduur van telkens ongeveer 10 minuten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten