Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zaterdag 3 juli 2010

Nostradamus, Een Roman


BOESER, Knut
Nostradamus
een Roman
Uitgeverij BZZTôH, 's Gravenhage, 1995
[ISBN 9055011428 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Vertaling:
T.H. Dautzenberg

Nostradamus is het schitterend levensverhaal van één van de meest fascinerende figuren uit de zestiende eeuw. Het laat de beangstigende openbaringen tijdens de dromen en visioenen uit Michel Nostradamus' kindertijd zien, maar ook de toewijding waarmee hij later als arts probeert de slachtoffers van de pest te redden, de moeilijkheden die hij met de Inquisitie kreeg, zijn inwijding in de kennis die door de Kerk verboden was en zijn mislukte poging om te ontsnappen aan de druk die door de kennis op hem kwam te liggen.

Nostradamus is niet alleen een uniek en krachtig verhaal over het gekwelde leven van een ziener, maar ook een prachtige roman over de nadagen van de duistere middeleeuwen.

Enige aanhalingen uit het werk:
Scaliger (bedoeld is Julius Caesar Scaliger, vader van Josephus Justus Scaliger) neemt een kandelaar, loopt naar een geheime deur en opent deze. Hij laat Michel voor gaan, een nauwe, donkere gang en sluit de deur achter zich. De gang is niet lang. Michel houdt de kaars hoog. Ze staan in een kleine, ronde, erg hoge kamer. Er staan rekken tot aan het plafond en overal liggen boeken. Geen gedrukte maar allemaal handschriften, oude folianten, de meeste in leer gebonden. Ze zijn zeer oud, veelal vergeeld en versleten. In het midden van de ruimte staat een tafel met twee stoelen. Voor de rest is de kamer leeg. Michel kijkt verbaasd om zich heen. Hij durft geen van de boeken vast te pakken. Scaliger wacht even, dan zegt hij "Wij hebben een vijand, de kerk. Dat mag u nooit vergeten. De kerk verhindert de waarheid. En het zoeken naar de Waarheid. Copernicus heeft gelijk: de aarde draait om de zon. Als u dat in het openbaar zegt, wordt u verbrand."
Hij staat op en wijst naar een band. "Copernicus, De Revolutionibus. Over de omwenteling van de hemellichamen." Dan wijst hij naar andere banden. "Avicenna, Heracles, Plato, Aristoteles, Plutarchus. Hier is het boek van Al Ghasali 'Het Elixir van de Zaligheid', in zijn eigen handschrift. Het is het enige exemplaar. Albertus Magnus. Paracelsus. Cornelius Agrippa. Hier staat 'De Mysteriis Aegyptiorum'. En hier is het handschrift van Jamblichus over de magie van de Chaldeeërs en Assyriërs. Daar staat 'De Daemonibus' van Michel Psellus. Daar handschriften van de Kabbala. De sleutel van Salomo. Het Ritueel van Branchus, een priesteres uit Delphi."
Hij gaat zitten en wijst vaag de kamer in. "Voor elk van deze werken, als het bij u wordt gevonden, zal men u verbranden. En als deze bibliotheek verbrandt, zou dat een ramp zijn. Dan zou de wereld arm zijn. Hierin is de geheime kennis van eeuwen verzameld. De mannen die dit hebben geschreven zijn heiligen, ook al beschouwt de kerk ze als tovenaars die in het vuur horen. De meeste van hen hadden de gave om in de toekomst te kunnen kijken. U moet leren hoe ze dat hebben gedaan. U moet leren uw verwarde dromen te ontcijferen. Niets is toevallig, alles verloopt volgens het plan van God. (pp. 73-74)
...
Maar alstublieft, niemand mag deze bibliotheek in. Niemand. Begrijpt u? Alleen u en ik. Of het zou moeten zijn dat één van de vrienden op bezoek komt.
Wie hoort er bij de vrienden?
De beste mannen die er in Europa te vinden zijn. Allemaal worden ze door één ding verbonden: nieuwsgierigheid. De nieuwsgierigheid om de waarheid over het leven te achterhalen. Vrij van alle religieuze en ideologische dogma's. De oude wereld is aan haar einde gekomen. Wij bouwen een nieuwe op. (p. 76)
...
Michel staat op. Scaliger omarmt hem. "Mijn vriend. Ik hoop dat we elkaar in dit leven nog een keer zullen ontmoeten. De lijst met vrienden kunt u vinden in 'Speculum astronomiae' van Albertus Magnus. Als u hulp nodig hebt, wendt u zich tot uw collega, doctor Rabelais.
Dat is een vriend?
Eén van de beste, vaarwel! Michel omarmt madame Scaliger (p. 103)
Deze roman werd in 1994 door Roger Christian verfilmd met o.a. Rutger Hauer.
zie verder:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten