Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

vrijdag 7 mei 2010

Encyclopedie Memo

Definitie en Overzicht

zie: Wikipedia:Encyclopedie

Het woord encyclopedie is afgeleid uit het Grieks; en=in + cyclo=kring + pedia=lering en betekent letterlijk "in de leerkring".
De encyclopedie is een letterkundig, wetenschappelijk werk in één of meer volumes met artikelen die in alfabetische, soms ook systematische volgorde een volledig overzicht geven van alle takken van het menselijk weten en kunnen of van een begrensd onderdeel daarvan.
De ordening in rubrieken berust op een wetenschapssystematiek die teruggaat op de Artes Liberales uit het hellenistisch opvoedkundig model en op de moderne systematiek der wetenschappen zoals die werd ontwikkeld door de filosoof sir Francis Bacon.
In de academische wereld wordt het woord encyclopedie ook gebruikt voor het leervak dat een algemene inleiding tot de vakwetenschap inhoudt met een overzicht van de verschillende vakdisciplines en dat in de bachelor-opleiding wordt aangeboden.

Synoniemen en verwante begrippen:
Canon, Compendium, Corpus, Lexicon, Speculum, Summa

Als historische voorbeelden kunnen worden genoemd;
De moderne [encyclopédie] was een triomf van de rede op de onwetendheid die ten tijde van de Verlichting in Frankrijk onder redactie van [Diderot] en [d'Alembert] tot stand kwam en waaraan [Montesquieu], [Rousseau], [Voltaire], [Quesnay], [Turgot] en anderen hun bijdragen leverden.
[The Encyclopedia of Diderot & d'Alembert] (1772)

Beroemde moderne encyclopedieën zijn verder:

Gedrukte Versies van Encyclopedieën

In het nederlands taalgebied der lage landen zijn de laatst verschenen encyclopedieën de [Grote Nederlandse Larousse] (1972-1979), de [Grote Spectrum Encyclopedie] (1974-1980), de zevende editie van de [Grote Oosthoek Encyclopedie] (1976-1981) en de negende editie van de [Grote Winkler Prins Encyclopedie] (1990-1993)

De Grote Nederlandse Larousse was een project van de heer Lou Nagels van uitgeverij Heideland-Orbis te Hasselt dat voordien reeds de prestigieuze reeksen "Pantheon der Nobelprijswinnaars Literatuur" en "Genie en Wereld" op stapel had gezet. Als extra bijlage bij deze encyclopedie verschenen vier zogenoemde sono-boeken voor de decennia der jaren 40, 50, 60 en 70. In deze encyclopedische banden waren vellen vinyl meegebonden waarop geluidsfragmenten stonden in grammofoonformaat. Deze konden met een meegeleverd apparaat worden beluisterd.

De Grote Spectrum Encyclopedie was vernieuwend in zijn tijd doordat deze uitgave volledig was geïllustreerd in kleur, terwijl dergelijke uitgaves voorheen werden verlucht met tekstillustraties, buitentekstplaten en -kaarten. Uitgeverij Het Spectrum liet voor de uitgave van deze encyclopedie een volledig nieuwe beeldendatabank ontwikkelen in een joint venture met het Britse Mitchell-Beazley Ltd.

In de catalogus bevinden zich volgende Encyclopedieën: en Educatieve Encyclopedieën:

Encyclopedieën op Optische Drager

Vanaf begin jaren negentig van de vorige eeuw verschenen dan de eerste zgn. multimedia encyclopedieën op optische dragers zoals CDROM- en DVD-schijfjes. Zo verscheen de [Grolier Multimedia Encyclopedia] in 1992 en de [Microsoft Encarta] in 1993. De eerste nederlandstalige versie van Encarta verscheen in samenwerking met de redactie van Winkler Prins in 1997.
Daarmee werd de opslagcapaciteit van optische dragers aangetoond die een encyclopedie van doorgaans twintig lijvige boekdelen kon opslaan naar een enkel CDROM-schijfje. Dit soort encyclopedieën kende een groot voordeel boven de gedrukte versie doordat het de techniek van zgn. hyperlinks uit de informatica toepaste op de systematische kruisverwijzingen in de encyclopedie-artikels.
Daarnaast bleef er nog ruimte over eigentijdse illustraties zoals computeranimaties en -simulaties, 3D-modellen en nieuwe media zoals audio- en video-fragmenten.

In de catalogus bevinden zich volgende multimedia encyclopedieën:

Overzicht van Persartikelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten