Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

vrijdag 7 mei 2010

Algemene Winkler Prins


Algemene Winkler Prins Encyclopedie
Hoofdredactie: HOETINK, H.R., DE BRUYNE, E., KOKSMA, J.F., LISSENS, R.F., PRESSER, J.,
Elsevier, Amsterdam/Brussel, Eerste Druk, 1956-1960, tien Volumes + Supplementdeel, 1960
samen met vijf Volumes van het Winkler Prins Boek van het Jaar, Jaargangen 1961-1965
alles in dezelfde uitvoering in zwart linnen gebonden

Afkomstig uit het legaat van wijlen mevr. Marie-Josée PAUL (°1924, gehuwd VERDONCK), boekhandelaarster te 3500 Hasselt, Maastrichterstraat 19 van 1960 tot 1978, handeldrijvende onder de benaming Boekhandel Artes, en overleden te Hasselt in 2004.

Encyclopedie in tien volumes die gebaseerd is op een selectie van lemmata en artikelen uit de zesde editie van de Grote Winkler Prins Encyclopedie in 18 boekdelen.

Uit het Voorwoord;
De bedoeling is een naslagwerk voor dagelijks gebruik aan te bieden eerder dan een studiewerk op hoog wetenschappelijk niveau met overbodige rijkdom aan details en uitvoerige vermelding van velerlei bijzonderheden. De 10-delige uitgave van de Algemene Winkler Prins bevat snelle, nauwkeurige, gedetailleerde informatie over veel meer onderwerpen, namen, plaatsen, personen en gebeurtenissen dan de vorige Winkler Prins kon bieden. Bij de synthetische opzet van de Grote Winkler Prins Encylopedie is het alfabetische register een onmisbare aanvulling. De nieuwe encyclopedie heeft een dergelijk alfabetisch register niet, zij wil, om zo te zeggen, haar eigen register zijn.
Als nieuwigheid werd voor een honderdtal trefwoorden van ongemeen actueel of algemeen belang de extra-medewerking van vooraanstaande Westeuropese experts uit binnen- en buitenland ingeroepen. In uitvoerige buitentekst artikelen geven zij hun visie op de betreffende zaak en de daarmee samenhangende problemen, terwijl de door deze deskundigen geuite mening voor hun eigen rekening blijft en geen afbreuk doet aan de zakelijke objectiviteit van het gehele werk.
De beproefde stelregel die de Winkler Prins haar reputatie heeft doen verdienen werd in het voorwoord van de zesde druk als volgt geformuleerd: De Winkler Prins strijdt niet, zij rapporteert; zij predikt niet, zij licht in; zij pleit niet, zij deelt mede.

Korte Karakteristiek der Rubrieken

 • Aardrijkskunde
 • Ballet en Dans
 • Beeldende Kunst
 • Diergeneeskunde
 • Dierkunde
 • Economie
 • Film
 • Geneeskunde
 • Geologie en Geofysica
 • Geschiedenis
 • Godsdienst
 • Landbouw en Visserij
 • Leger en Luchtmacht
 • Marine en Scheepvaart
 • Muziek
 • Onderwijs en Opvoeding
 • Plantkunde
 • Psychologie
 • Rechtswetenschappen
 • Sociale Wetenschappen
 • Sport, Spel en Lichamelijke Opvoeding
 • Taal en Letterkunde
 • Techniek
 • Toneel
 • Wijsbegeerte
 • Wiskunde, Natuurkunde, Sterrenkunde, Scheikunde
Websites:
http://www.winklerprins.com/
Wikipedia:Anthony_Winkler_Prins
Wikipedia:Winkler_Prins_encyclopedie
http://en.wikipedia.org/wiki/Winkler_Prins

zie ook:
Geillustreerde Encyclopedie

Twee versies op CDROM:
Encarta Naslagbibliotheek Winkler Prins
Encarta Winkler Prins


Algemene Winkler Prins Encyclopedie, Elsevier, Amsterdam/Brussel, Tweede Druk, 1972-1977, veertien Volumes

Overzicht van alle edities van de Grote Winkler Prins Encyclopedie

 • Geïllustreerde Encyclopædie. Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid onder hoofdredactie van A. Winkler Prins (= 1ste druk). 15 dln. A-Z en 1 dl. (16) met afbeeldingen. Amsterdam: Brinkman, 1870-1882.
 • Geïllustreerde Encyclopaedie. Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid onder hoofdredactie van A. Winkler Prins. 2de, naar de nieuwste bronnen herziene en aanmerkelijk vermeerderde uitgave. 15 dln. 1884-88. Dl. 16: supplement, 1888. Rotterdam: Elsevier.
 • Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie onder hoofdredactie van Henri Zondervan. 3de, geheel om- en bijgewerkte druk. 16 dln. 1905-1912. Amsterdam: Elsevier.
 • Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie onder hoofdredactie van Henri Zondervan. 4de herziene en bijgewerkte druk. 16 dln. 1914-22. Amsterdam: Elsevier.
 • Winkler Prins' Algemeene Encyclopaedie. 5de geheel nieuwe druk onder redactie van J. de Vries. 16 dln. 1932-38. Amsterdam: Elsevier.
 • Winkler Prins Encyclopaedie. 6de, geheel nieuwe druk. Hoofdredactie E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink. 18 dln. 1947-54. Supplementen 1955, 1960 en 1969. Amsterdam/Brussel: Elsevier.
 • Grote Winkler Prins. Encyclopedie in twintig delen. 7de geheel nieuwe druk. Hoofdredactie J.F. Staal en A.J. Wiggers. 20 dln. 1966-75. Supplement 1976. Amsterdam/Brussel: Elsevier.
 • Grote Winkler Prins. Encyclopedie in 25 delen. 8ste geheel nieuwe druk. Hoofdredactie R.C. van Caenegem en S. Groenman. 25 dln. 1979-84. Supplement, 1984. Amsterdam/Brussel: Elsevier.
 • Grote Winkler Prins. Encyclopedie in 26 delen. 9de geheel nieuwe druk. Hoofd- en eindredactie L.C.M. Röst. 26 dln. 1990-93. Amsterdam/Brussel: Elsevier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten