Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

vrijdag 7 mei 2010

Geïllustreerde Encyclopedie


Geïllustreerde Encyclopedie
Woordenboek voor Wetenschap en Kunst, Beschaving en Nijverheid
onder hoofdredactie van A. WINKLER PRINS
met medewerking van vele specialiteiten
Tweede, naar de nieuwste bronnen herziene en aanzienlijk vermeerderde uitgave met platen, kaarten en tekstfiguren
Eerste Deel A - ARAM
Uitgeversmaatschappij Elsevier, Rotterdam, 1884Titelblad van de Tweede Uitgave uit 1884 van de Geïllustreerde Encyclopedie van A. Winkler Prins
De voorrede van Anthony Winkler Prins tot den eerste druk van de Geïllustreerde Encyclopedie (1869)

Uit de voorrede tot de eerste druk vernemen we dat Anthony Winkler Prins slechts schoorvoetend was toegetreden tot het voorstel van de heer Brinkman om de hoofdredactie van de Geïllustreerde Encyclopedie op zich te nemen.
Verder is de samenstelling van de initiële redactie van dit werk aangegeven als volgt;
de heer G. KUYPER, Majoor-Ingenieur te 's Hage, de heer Mr. M.G.M.L. JORISSEN, leraar in de staathuishoudkunde aan de Hogere burgerschool te Veendam voor de staathuishoudkundige en rechtsgeleerde artikelen, de heer Dr. D.J. COSTER te Amsterdam voor het botanisch, zoölogisch en mineralogisch gedeelte en de heer Dr. S.J. VAN ROIJEN, leraar in de scheikunde aan de Hogere burgerschool te Veendam voor de artikelen aan de scheikunde en de scheikundige technologie gewijd.
Uit de voorrede tot de tweede druk leiden we af dat de uitgeversmaatschappij Elsevier de "Geïllustreerde Encyclopedie" had aangekocht uit de fondsartikelen van de heer Brinkman en aanstonds het kloek besluit nam om een tweede verbeterde en aanmerkelijk vermeerderde druk in het licht te geven.

Websites:
Wikipedia:Anthony_Winkler_Prins
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Veendam]
[Het Verhaal van Groningen]

zie ook:
Wikipedia:Carel_Leonhard_Brinkman
[Brinkman's Cumulatieve Catalogus van Boeken 1858-2001]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten