Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 15 oktober 2009

Knack


Knack
Wekelijkse Actualiteitenmagazine
(bevat naast Knack thans ook Weekend als lifestyle-magazine en Focus als televisiegids)
Verschijnt sinds 1971
Tijdschriftenhandel of betalend abonnement
Uitgever: Roularta Media

Website: http://www.knack.be/
Wikipedia: Knack

Vergelijkbare Weekbladen:
Waalse tegenhanger: Le Vif/L'express

Internationale Voorbeelden:
Time Magazine
Newsweek
Der Spiegel
Elsevier Magazine

Deze magazines zijn overwegend rechts-geörienteerd, richten zich tot hoger opgeleide lezers en de nadruk ligt op politieke, economische en maatschappelijke berichtgeving.
Roularta is tevens uitgever van het financieel-economisch weekblad Trends, waarvan eveneens een waalse tegenhanger bestaat onder de titel Tendaces.
De redactie brengt ook regelmatig bijzondere nummers uit. Zo was er de jaarlijkse Foto Knack met een overzicht van het nieuws over één jaar, gebracht aan de hand van gecommentarieerde foto's. Verder herinner ik me nog een Millenium-editie en een bijzondere editie naar aanleiding van het overlijden van paus Johannes-Paulus II. Sinds 2009 loopt er nieuwe reeks speciale uitgaven onder de titel Knack Extra. Voordien liep er een reeks Knack Historia.


Time, dat als opinieblad verschijnt sedert 1923, heeft als voorbeeld gediend voor alle in dit artikel genoemde tijdschriften. Het hieronder genoemde geïllustreerde nieuwsmagazine Life, dat bestaat sinds 1883, werd in 1936 overgenomen door Time Inc. In 1961 ontstond Time Life als een afdeling van Time Inc. die als doel had de uitgave te verzorgen van boekenreeksen. Hiervan verschenen ook nederlandse vertalingen, waarvoor in de lage landen via postorder kon worden ingeschreven. In 1990 fusioneerde Time Inc. met Warner Communications Inc. tot de Time Warner Global Media Group. (zie ook Wikipedia: TimeWarner)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten