Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 27 maart 2013

Standaard Geïllustreerde Wereldatlas

Standaard Geïllustreerde Wereldatlas
Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 2005
(Brilliant Books)
[ISBN 9002197810 (Worldcat, Wikipedia)]

Originele titel:
Grosser Illustrierter Weltatlas
Bertelsman Lexikon Verlag, München; Mitchell Beazly Publishers, London
Cartografie: Falk Verlag

Dit werk behelst drie grote delen; het eerste gedeelte bevat 138 bladzijden fysische reliëfkaarten van de aarde en delen van de wereld met duidelijke weergave van het netwerk van plaatsen en belangrijke verkeerswegen. Het tweede deel dat thematisch is opgebouwd kreeg de titel Onze Blauwe Planeet mee en omvat een honderdtal geïllustreerde pagina's met tekeningen, thematische kaarten, doorsneden en foto's. Als onderwerp komen de aardwetenschappen aan bod met aandacht voor het ontstaan en de opbouw van de aarde, tektoniek, geologische geschiedenis, natuurlijke kringlopen, reliëfvormen, natuurverschijnselen, klimatologie, meteorologie en de verschillende ecosystemen, vegetatietypes en biotopen. Het derde deel tenslotte is een uitgebreid register ter ontsluiting van de kaarten met meer dan 110.000 alfabetische gerangschikte plaatsnamen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten