Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 27 juni 2011

Reinaert Systematische Encyclopedie


DOBBELAERE, Karel, Prof.Dr. (bewerking)
Reinaert Systematische Encyclopedie
30/39 Sociale wetenschappen (Deel 12)
Reinaert Uitgaven, Brussel, 1973
[ISBN 9031001872 (Worldcat, Wikipedia)]

Reinaert Systematische Encyclopedie uitgegeven door Reinaert Uitgaven te Brussel is een bewerking van de Bordas-encyclopédie door Roger Caratini en uitgegeven door S.A. Les Editions Bordas, Paris. De Reinaert Systematische Encyclopedie (R.S.E.) biedt in ruim twintig delen een synthetische uiteenzetting van alle studiegebieden. Deze werden systematisch geordend en niet alfabetisch. Voor de ordening van de verschillende thema's liet de redactie van deze encyclopedie zich leiden door het Universeel Decimaal Classificatiesysteem (U.D.C.), dat door de Internationale Federatie voor Documentatie te Den Haag op punt werd gesteld. Het Internationaal Standaard Boeknummer (ISBN) voor de volledige reeks is
[ISBN 9031001759 (Worldcat, Wikipedia)]
Voor een volledig overzicht van de verschillende delen en de inhoud van Reinaert systematische encyclopedie; zie op de website van


In dit enkel deel van deze encyclopedie wordt een overzicht gegeven van de sociale wetenschappen onder de rubrieken 30 tot 39 van het U.D.C.

Inhoud:
31 Sociologie
311.1 Een glibberig iets, 'gejaagd door de wind'
311.2 Sociale en sociologische denkers
311.3 Methoden en houdingen van de sociologie
312 Sociologie der kleine groepen
312.1 Natuur en Cultuur
312.2 Enkele fundamentele begrippen (acculturatie, rol, status)
312.3 Groepsdynamica
313 Enkele grote sociologische problemen
313.1 Problematiek van morfologie en van maatschappelijke typologie
313.2 De industriële maatschappij
313.3 Verwantschapsstelsels
314 Gebieden der sociologie
314.1 Economische sociologie
314.2 De sociale klassen
314.3 Produkten en superprodukten
315 Antropologie
315.1 Algemeenheden
315.2 Fundamentele thema's van de antropologie

32 Het politieke leven
321.1 Algemeenheden over de staat
322.2 De moderne staatsvormen
322 De politieke stelsels
322.1 De traditionele democratieën
322.2 Democratie en socialisme
322.3 De andere stelsels
323 De Grondwetten
323.1 Organisatie van het politieke leven

33 Staathuishoudkunde
331 Algemeenheden
331.1 Voorwerp en methoden van de staathuishoudkunde
332 De macro-economische analyse
332.1 Instrumenten van de macro-economische analyse
332.2 Voorspoed en depressie
333 De Internationale handel
333.1 De internationale monetaire vraagstukken
333.2 De internationale handel
334 De micro-economie
334.1 De produktie-elementen
334.2 Het prijsmechanisme
334.3 De inkomensverdeling

34 Recht en wetgeving
341 Algemeenheden
341.1 Wat is het recht?
341.2 Het Romeins recht
342 Het Burgerlijk Recht
342.1 Algemeenheden over het Belgisch Burgerlijk Recht
342.2 De Algemene Beginselen van het Burgerlijk Recht
342.3 Vergelijkend recht
343 Het Strafrecht

Voor de navolgende rubrieken wordt verwezen naar de samenvattende tabellen in bijlage of naar de rubrieken onder 6: toegepaste wetenschappen:
35 Algemeen bestuur en administratie
36 Sociale hulp en sociale voorzieningen
37 Onderwijs en opvoeding
38 Het commerciële leven
39 Zeden en gewoonten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten