maandag 27 juni 2011

Focus Religie


WILKINSON, Philip
Focus Religie
Reeks Unieboek Focusgidsen
Focus, Unieboek, Houten, 2009
[ISBN 9047510240 (Worldcat, Wikipedia)]

Originele titel: Eyewitness Companions - Religions (2008)
Dorling Kindersley Ltd., a Pengiun company, London
Religie speelt wereldwijd een belangrijke rol in het leven van miljoenen mensen. Het geloof in God of goden geeft velen een besef van doel en betekenis. Overtuigingen, doctrines en heilige teksten bieden een moreel richtsnoer, religieuze leiders geven onderricht en strekken tot voorbeeld. Dit boek begint met het hoofdstuk 'Wat is religie?', waarin de dingen die religies gemeen hebben worden bekeken: doctrines, verhalen over God of goden; moraalsystemen; erediensten en rituelen, en heilige voorwerpen en plaatsen. Het grootste gedeelte van dit boek verkent vervolgens de religies die de meeste aanhangers hebben en die historisch gezien de meeste invloed hebben gehad. Na de oerreligies volgt de groep monotheïstische godsdiensten van semitische oorsprong (Jodendom, Christendom en Islam). Hierna komen de vier belangrijkse Indische religies aan bod (Hindoeïsme, Boeddhisme, Jaïnisme en Sikhisme) en een drietal Oosterse geloofssystemen (Confucianisme, Taoïsme en Shinto). Vervolgens komt een aantal van de talloze nieuwe religieuze bewegingen aan bod die de afgelopen honderd jaar zijn opgekomen. De verschillende geloofsstromen worden telkens besproken aan de hand van hetzelfde schema, nl. ontstaan en geschiedenis, geloofsovertuigingen, ethiek, moraal en wet, feesten en gebruiken en de verschillende takken van de geloofsstroming. Het boek besluit met een 'wie is wie' van religieuze figuren en een compendium, dat de lezer in staat stelt snel hoofdfiguren zoals goden en profeten en belangrijke feiten over religies op te zoeken.

Inhoud:
  • Wat is religie?
  • Oerreligies
  • Monotheïstische religies
  • Indische religies
  • Oosterse religies
  • Nieuwe religieuze bewegingen
  • Wie is wie in de religie?
  • Compendium

Geen opmerkingen:

Een reactie posten