Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 21 maart 2011

Overheidsbegrotingen


MATTHIJS, Herman prof.dr.
m.m.v. Dirk Matthijs en Stefaan Mergaerts
Overheidsbegrotingen
I. Federale Staat, Gemeenschappen en Gewesten en bijzondere begrotingsstelsels
Reeks: Administratieve Rechtsbibliotheek
Uitgeverij Die Keure, Brugge, 2009
[ISBN 9048603350 (Worldcat, Wikipedia)]

Inhoud:
Deel I.: Inleiding
Deel II.: De federale begroting
Deel III.: De gemeenschappen en de gewesten
Deel IV.: Bijzondere begrotingsstelsels
In zijn inleiding besteedt de auteur uitvoerige beschouwingen over de geschiedenis van het denken over begrotingen, die vrij parallel lopen met een overzicht van de geschiedenis van het economische denken. In de bespreking over de federale begroting wordt de zgn. dotatiebegroting aan de koning (civiele lijst) en de andere leden van de koninklijk familie diepgaand geanalyseerd en in een historisch en geografisch perspectief geplaatst, mede om te anticiperen op ingediende voorstellen tot wijziging van de bestaande situatie van dotaties aan leden van de koninklijke familie. Dit maakt dat deze onderzoeker in dit boek het tot stand komen van nieuwe wetgeving begeleidt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten