Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 24 januari 2011

Moordenaars en hun motieven


VERMASSEN, Jef
Moordenaars en hun motieven
Monsters of Mensen?
Uitgeverij Meulenhoff / Manteau, Amsterdam / Antwerpen, 2004; negende druk, 2006
[ISBN 9059900227 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Inhoud:
Deel I - Mensen doden mensen: op zich merkwaardig!
1. Hoe kunnen mensen zo beestig zijn?
2. Zijn dieren dan toch snuggerder dan mensen?
3. Hoe verwanter aan de mens, hoe gewelddadiger!
4. Wat is de mens toch fier dat hij het poeder uitvond
Deel II - Het verband tussen woord en moord
5. Ook dieren communiceren, zij het zonder woorden
6. De taalles van de sprekende chimpansees
7. Taal als menselijk communicatie- en verzoeningsmiddel
8. Taal als wapen
9. Symbooltaal: een sleutel om het motief te ontcijferen
10. Het grote misverstand: jij moest niet sterven maar zwijgen
Deel III - Individueel gepleegde levensdelicten
11. Partnerdoding: het meest voorkomende levensdelict
12. Gezinsdoding: een tragisch paradoxaal gebeuren
13. Intrafamiliale doding: waarom bloed vergieten van bloedverwanten?
14. Buren en kennissen: een risicogroep voor dodingen
15. Wraakmoord: als de haat ontspoort
16. Roofmoord: je geld en je leven
17. Huurmoord: voor wat hoort wat!
18. Seriedoders: verslaafd aan moord
19. Massadoders: als ik kon, maakte ik jullie allemaal dood
Deel IV - Collectief gepleegde levensdelicten
20. Zondebokken: onze maatschappelijke troeteldieren
21. De psychologie van rassen- en volkerenhaat
22. De les van de holocaust
23. Tips voor een veiliger samenleving
Noten
Bijlage
Overzicht van de in België gepleegde levensdelicten

zie ook:
True Crime

Geen opmerkingen:

Een reactie posten