Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 7 oktober 2010

Verbintenissenrecht deel 2


VAN GERVEN, Walter
Verbintenissenrecht deel 2
leidraad bij de colleges van verbintenissenrecht
Uitgeverij Acco, Leuven, 1983; derde herziene uitgave, 1988
[ISBN 9033419254 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Inhoud:

Deel 1 Bronnen van de Verbintenis (vervolg)

Titel III - De Onrechtmatige Daad
 1. Inleidende beschouwingen; Krachtlijnen, Evolutie.
 2. De aansprakelijkheidsgronden
 3. De schade
 4. Het oorzakelijk verband
 5. De vergoeding van de schade

Deel 2 Modaliteiten, overdracht, tenietgaan en bewijs van verbintenissen

Titel I - Modaliteiten van de Verbintenis
 1. Verbintenis onder voorwaarde en met tijdsbepaling
 2. Verbintenis met meerdere voorwerpen en subjecten (Hoofdelijkheid)
Titel II - De overdracht van verbintenissen
 1. Algemeen
 2. De overdracht van schuldvordering
 3. De overdracht van schulden en van synallagmatische overeenkomsten
Titel III - Het tenietgaan (of uitdoven) van verbintenissen
 1. Dwanguitvoering en ingebrekestelling
 2. De gewone uitdovingsgrond: (vrijwillige) betaling
 3. De ongewone uitdovingsgronden (Schuldvernieuwing en -vergelijking, kwijtschelding, rechtsverwerking)
Titel IV - Het bewijsrecht
 1. Het vermogensrechtelijk bewijsrecht in het algemeen
 2. De bewijsmiddelen en hun bewijswaarde
 3. De inpassing van de nieuwe technieken in het gereglementeerd bewijsstelsel

zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten