Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 7 oktober 2010

Verbintenissenrecht deel 1


VAN GERVEN, Walter
Verbintenissenrecht deel 1
leidraad bij de colleges van verbintenissenrecht
Uitgeverij Acco, Leuven, 1983; derde herziene uitgave, 1988
[ISBN 9033419246 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Inhoud:

Deel I - Bronnen van de Verbintenis

Titel I - De Overeenkomst
  1. Begrip en soorten van Overeenkomst
  2. De basisbeginselen van het contractenrecht
  3. Geldigheidsvereisten
  4. Het tot stand komen van de overeenkomst
  5. De interpretatie en implementatie van overeenkomsten
  6. De uitwerking van de overeenkomst
  7. Schorsing en beëindiging van de Overeenkomst
Titel II - Andere rechtshandelingen en quasi-contracten
  1. Andere rechtshandelingen
  2. De Quasi- of oneigenlijke contracten

zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten