Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 19 september 2010

Volksgeneeskunst in Nederland en Vlaanderen


VAN DIJK, Paul, arts
Volksgeneeskunst in Nederland en Vlaanderen
Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 1981
[ISBN 9020250574 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Een standaardwerk, waarin de enorme hoeveelheid middeltjes en methoden die nog steeds onder de bevolking bestaan, zijn opgenomen. De volksgeneeskunst is de oerbron van elke geneesmethode. De universitaire geneeskunde is in de loop der tijden steeds verder van deze oerbron afgeraakt, wat echter geenszins wil zeggen dat volksmiddeltjes en -methoden uit onze samenleving verdwenen zijn. Paul van Dijk beschrijft de verschillende aspecten van de volksgeneeskunst: de kenmerken ervan, haar geschiedenis, denkbeelden over ziekte en gezondheid, het volksgeloof, en de plaats die de volksgeneeskunst heden ten dage inneemt - vooral ten opzichte van de officiële geneeskunde en de alternatieve geneeswijzen. Verder geeft het boek een overzicht van vrijwel alle huismiddelen die in onze tijd nog in omloop zijn. Bij elk middel wordt aangegeven hoe vaak het nog wordt toegepast, en of het middel al in vroeger eeuwen bekend was.

zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten