Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 19 september 2010

De nieuwe Geneeskunde voor het Huisgezin









PETIT, Raymond Dr.
De Nieuwe Geneeskunde voor het Huisgezin
De Familiale Geneeskunde
Uitgeverij Musy; Boekhandel Sana, Parijs / Brussel, s.d.
Nederlandse vertaling onder toezicht van Dr. A. Serayen en Dr. A. Van Loey
Geïllustreerd met 24 buitentekstplaten in kleur door Erges.

Volledig werk over de Geneeskunde en de Gezondheidsleer voor het Gezin, vermeerderd met een volledige uiteenzetting over de Natuurgeneeswijze en een beknopte uiteenzetting over de Veeartsenijkunde.

Dit werk wil de mensen leren hoe zij hun gezondheid kunnen behouden door middelen die altijd ter beschikking staan. Het geeft een bondige beschrijving van de kenmerken der ziekten, die men van buitenuit kan waarnemen. Het biedt aan het publiek de eenvoudige, doch noodzakelijke begrippen om op behoorlijke wijze de voorgeschreven behandeling te kunnen toepassen. Daarbij werd getracht zoveel mogelijk ziekten te behandelen, waarbij de nadruk ligt op de courante gevallen, terwijl de zeldzame ziekten terzijde werden gelaten, evenals deze waarvan het ingewikkeld verloop en de kiese behandeling aan de zorgen van een specialist dienen toevertrouwd te worden. In het tweede gedeelte van het werk zijn in onderscheiden hoofdstukken talrijke recepten verzameld, die samengesteld werden voor de te behandelen ziekten.

Inhoud:
 1. Oogziekten
 2. Keelziekten
 3. Oorziekten
 4. Neusziekten
 5. Ziekten van Luchtpijpen en Longen
 6. Tuberculose
 7. Ziekten van 't Hart en de Bloedvaten
 8. Tandziekten
 9. Ziekten van de Mond en de Slokdarm
 10. Maagziekten
 11. Ziekten van de Ingewanden
 12. Ziekten van de Lever en Alvleesklier
 13. Nierziekten
 14. Urineonderzoek
 15. Ziekten van de Voeding en het Bloed
 16. Huidziekten
 17. Venerische Ziekten
 18. Besmettelijke Ziekten
 19. Vrouwenziekten
 20. De Zwangerschap en het Kraambed
 21. Eerste Zorgen voor pasgeboren kinderen
 22. Ziekten der Zuigelingen
 23. Kinderziekten
 24. Ongevallen
 25. Breuken
 26. Spoedbehandeling bij Vergiftiging
 27. Algemene begrippen over lichamelijke opvoeding en hydrotherapie - Sexuele problemen
 28. Algemene Kenmerken van de Geneeskundige Planten
 29. Gezondheidstheeën voor verschillende Temperamenten
 30. Recepten van de nieuwe Geneeskunde voor het Huisgezin
 31. Recepten voor verschillende Ziekten
 32. Formules voor de Huisapotheek
 33. Elixirs - Hygiënische Dranken - Wijnen
 34. Schoonheidszorgen
Bijvoegsel - Veeartsenijkunde

Dit werk uit de jaren vijftig van de twintigste eeuw richtte zich tot een nog rurale samenleving in het na-oorlogse Frankrijk en België, toen de spoedige raadpleging van een arts of het bezoek aan een apotheek omwille van afstand en bereikbaarheid nog niet vanzelfsprekend was en de mensen bij een ziekte in de eerste plaats op zichzelf en hun directe leefomgeving waren aangewezen.

zie ook:

2 opmerkingen:

 1. Ik heb dit boek enkel mankeer ik een aantal pagina's van de gezondheidstheeen nl p488-489, p500-501,p507-509,p514-515,p566-567
  kan u mij hierbij helpen, graag spoedig uw antwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dan zou ik natuurlijk eerst moeten nakijken of ik die pagina's zelf heb in het boek, dan wel of het met dezelfde fabricagefout behept is.

  BeantwoordenVerwijderen