Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

vrijdag 3 september 2010

Achter de Maskerade


RUYS, Manu
Achter de Maskerade
over macht, schijnmacht en onmacht
Reeks: Mens en Tijd
Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1996
[ISBN 9028922784 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]
Inhoud
Beslissingsmacht en invloed
Conflictbestrijding
Op de bühne en eraf
Het taalflamingantisme voorbij
Zwerven zonder te verdwalen
Bijlage I: De taak van de elite
Bijlage II: Koning Boudewijn en de repressie
De burger weet niet echt wat er gebeurt en wie achter de schermen beslist. Hervormingen, conflicten, schandalen verdwijnen in grijze nevelen. Er is nood aan een helder verhaal dat de juiste klemtonen legt en de grote lijnen zuiver trekt. In dit boek zet Manu Ruys uiteen hoe de reële machtscentra functioneren en wat de gemeenschappen, de partijen en de mensen tegen elkaar opjaagt. Hij schetst hoe Vlaanderen evolueert, ook in het perspectief van het Europa van morgen.


zie ook van Manu Ruys:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten