Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 6 juni 2010

Zachte Techniek


BROUWER, Hugo, MIEDEMA, Jitze
Zachte Techniek
een onderzoek naar nieuwe vormen van samenleving en economie
Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1975
[ISBN 9021429152 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Dit werkje van twee economen van de Vrije Universiteit te Amsterdam uit 1975 biedt een goede inleiding tot de op de zgn. zachte technologie gebaseerde economie van Schumacher. Tot de 'zachte-technologiebeweging' behoren zowel mensen die terug naar de natuur willen als zij die menen dat een werkelijk menswaardig en ecologisch bestaan pas mogelijk wordt op basis van de zachte technieken. Deze omvatten onder andere eisen omtrent milieuvriendelijkheid, eenvoud, beperkt grondstoffenverbruik, energiebesparing en begrijpelijkheid. Voorbeelden uit de praktijk zijn wind- en zonne-energie. Deze belangrijke stroming heeft een duidelijke maatschappijvisie en is op zoek naar nieuwe samenlevingsvormen waarin de zachte techniek een plaats heeft. De economie zal zich in deze samenleving moeten afspelen binnen de grenzen die worden gesteld door de naar ontplooiing strevende mens, het milieu dat in stand gehouden moet worden en de eindige hoeveelheid grondstoffen. De ideeën van de zachte techniek worden al plaatselijk in de praktijk gebracht, zoals in de proeftuin De Kleine Aarde te Boxtel.

In dit werkje verwerkte bronnen van Kritische Dialectici:
ELLUL, Jacques, The Technological Society
HABERMAS, Jürgen, Technik und Wissenschaft als Ideologie MARCUSE, Herbert, One-Dimensional Man
MARCUSE, Herbert, Psycho-Analyse und Politik
MASLOW, A.H., Motivation and Personality
ROSZAK, Theodore, Where the Wasteland Ends
ROSZAK, Theodore, Sources
SCHUMACHER, E.F., Small is Beautifull
SCHUMACHER, E.F., Buddhist Economics

Vermelde Technocraten:
Herman KAHN, Georg KLAUS en Norbert WIENER

Websites:
Zie verder ook:
De economie van de toekomst is er één van aandacht en bewustzijn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten