Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

vrijdag 21 mei 2010

Bijleveld ReeksFROMM, Erich

werd in 1900 te Frankfurt geboren. Studeerde aldaar [sociologie] en [psychologie], vervolgens [wijsbegeerte] in Heidelberg, waar hij promoveerde. Na zijn [psychoanalytische scholing] te München en Berlijn werd hij tot lector benoemd aan de universiteit van zijn geboorteplaats (1929). In 1933 emigratie naar de U.S.A., waar hij doceerde aan verschillende universiteiten (Chicago, Yale, Michigan, New York). Van 1949 tot 1965 was hij als hoogleraar verbonden aan de Nationale Universiteit van Mexico. Begin jaren zeventig keerde Fromm terug naar Europa om zich in het zwitserse plaatsje Muralto geheel aan zijn publicaties te wijden. Hij overleed daar in de lente van 1980.

Liefhebben, een kunst, een kunde
over de ontplooiing tot creatief mens-zijn
Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1962, zesde druk, 1973
[ISBN 9061315549 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)] Originele Titel:
The Art of Loving, Harper, New York, 1956

Het Hart van de Mens
onze geneigdheid tot goed en kwaad
Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1982, tweede druk, 1984
[ISBN 9061315638 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)] Originele Titel:
The Heart of Man. Its Genius for Good and Evil, Harper & Row, New York, 1964

FROMM, Erich, SUZUKI, Daisetz Teitaro, DE MARTINO, Richard
Zen-boeddhisme en het Westen
oosterse en westerse wegen tot verlichting en inzicht
Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1966, vierde druk, 1982
[ISBN 9061315573 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)] Originele Titel:
Zen Buddhism and Psychoanalysis, , Harper & Row, New York, 1960

Van Erich Fromm verschenen verder volgende titels bij Bijleveld:
 • De Angst voor Vrijheid - de vlucht in autoritarisme, destructivisme, conformisme
 • De Zelfstandige Mens - sociale karakterologie; psychologie der ethiek
 • De Gezonde Samenleving - Psychopathologie van democratie en kapitalisme
 • Dromen, Sprookjes en Mythen - inleiding tot het verstaan van een vergeten taal
 • Psychoanalyse en Religie - typen van religieuze ervaring en zorg voor de mens
 • Marx, Freud en de Vrijheid - de bevrijding van de mens uit de ketenen der illusies
 • Gij zult zijn als Goden - een humanistische interpretatie van het oude testament en zijn traditie
 • De Revolutie van de Hoop - naar een humanisering van de technologische samenleving
 • Freud's Visie op de Mens - de grondlegger van de psychoanalyse, zijn gedrevenheid, zijn grootheid, zijn grenzen
 • Een Kwestie van Hebben of Zijn - grondslagen voor een nieuwe levensoriëntatie in de consumptiemaatschappij

MARCUSE, Herbert

Marcuse, Herbert (Berlijn 18 juli 1898 – Starnberg, Beieren, 29 juli 1979), Amerikaans filosoof en socioloog van Duitse afkomst, emigreerde in 1934 naar de Verenigde Staten, waar hij hoogleraar was aan de Columbia Universiteit te New York, aan Harvard in Cambridge (Mass.), aan de Brandeis Universiteit te Waltham (Mass.) en aan de universiteit van Californië. In zijn werk zijn filosofische, sociaal-psychologische en historische analyses vervlochten tot een kritische maatschappijbeschouwing. Herbert Marcuse was één van de vooraanstaande aanhangers van de door de Frankfurter Schule ontwikkelde kritische theorie. Met zijn werk heeft hij ook grote invloed gehad op de studentenbewegingen in het Europa van de jaren zestig.

Van Herbert Marcuse verschenen bij Bijleveld in de zgn. Collectie Labyrint volgende titels :
 • Eros en Cultuur
 • Vertoog over Bevrijding
 • Repressie, Kunst en Verzet

Frankfurter School

Frankfurter Schule, de in de jaren zestig gangbaar geworden benaming voor de filosofen en sociologen verbonden aan het Institut für Sozialforschung te Frankfurt am Main, van wie [Horkheimer], [Adorno] en [Habermas] het meest op de voorgrond zijn getreden. Ook [Marcuse], [Fromm], Benjamin e.a. worden tot deze school gerekend. Het instituut werd in 1923 opgericht met het doel sociologisch onderzoek te verrichten; toen Horkheimer in 1930 met de leiding werd belast, wijzigde hij deze doelstelling in zoverre dat alleen onderzoek zou worden gedaan dat het inzicht in de werking van de samenleving als geheel zou kunnen vergroten. Dit leidde tot een geëngageerde en maatschappijkritische wetenschapsbeoefening, echter steeds in verbinding met empirisch onderzoek.
In 1933 werd het instituut door het nationaal-socialistische bewind gesloten; de voornaamste medewerkers emigreerden naar de Verenigde Staten, waar het instituut sedert 1934 aan de Columbia University werd verbonden. In 1951 werd het te Frankfurt heropend.

Naslaan:

Wikipedia:De_dialectiek_van_de_verlichting
Bronnen:
Marcuse, Herbert, Encarta® - Naslagbibliotheek - Winkler Prins. © 1993-2002 Microsoft Corporation/Het Spectrum.
Frankfurter Schule, Encarta® - Naslagbibliotheek - Winkler Prins. © 1993-2002 Microsoft Corporation/Het Spectrum.
Fromm, Erich, The Academic American Encyclopedia, copyright (c) 1996 Grolier, Inc. Danbury, CT.

Werk:
Escape from freedom (1941; Ned. vert.: De angst voor de vrijheid, 1967); Man for himself (1947; Ned. vert.: De zelfstandige mens, 21966); Psychoanalysis and religion (1950); The forgotten language (1952; Ned. vert.: Dromen, sprookjes en mythen, 1967); The sane society (1955; Ned. vert.: De gezonde samenleving, 1958); Marx's concept of man (1956); The art of loving (1956; Ned. vert.: Liefhebben, 21967); Beyond the chains of illusion (autobiografisch; 1962); The heart of man (1964); The crisis of psychoanalysis (1970); Anatomy of human destructiveness (1975); To have or to be? (1976); The well-being of man and society (1978; Ned. vert.: De revolutie van de hoop); Gesamtausgabe (10 dln., 1980 vv.); G.P. Knapp, E. Fromm (1982).

Bibliography:
Fromm's description of the authoritarian personality has become an important concept in the psychological study of personality. His wide range of works includes Escape from Freedom (1941), Man for Himself (1947), Psychoanalysis and Religion (1950), The Sane Society (1955), The Art of Loving (1956), Social Character in a Mexican Village (1970), and The Anatomy of Human Destructiveness (1973).

Evans, Richard I., Dialogue with Erich Fromm (1966 repr. 1981); Hausdorff, Don, Erich Fromm (1972); Knapp, Gerhard P., The Art of Living: Erich Fromm's Life and Works (1989); Landis, Bernard, and Tauber, Edward S., eds., In the Name of Life: Essays in Honor of Erich Fromm (1971).

Alle rechten voorbehouden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten