Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 27 juni 2010

Mysteries van de Droom


WILSON, Colin; EVANS, Christopher
Mysteries van de Droom
Reeks Grote Mysteries
Uitgeverij Lekturama, Rotterdam, 1978
Originele Uitgave:
Aldus Books, London, 1978
met een voorwoord van Peter Liefhebber

In de eerste helft van dit deel wordt vooral aandacht besteed aan astrale projectie en buitenlichamelijke ervaringen als een mogelijk verklaringsmodel voor de mysteries van de droom. In de tweede helft worden enige historische voorbeelden van droomuitleg gegeven, maar ligt de nadruk vooral op Freud en Jung en de psychoanalytische methode van de droomduiding en op het moderne slaap- en droomonderzoek.

Inhoud:
Andere Plaats, andere Tijd, een ander Leven
Theorieën uit het Verleden
De Projectie van het Astrale Lichaam
Deskundigen in Buitenlichamelijke Ervaringen
Achter de Sluier
Bezetenheid of Gespleten Persoonlijkheid
Bewijs voor Reïncarnatie
Beelden in de Geest
De Vorstelijke Weg
Gedachten over Dromen in de Oudheid
Dromen die de Wereld Veranderden
De moderne doorbraak in Droomonderzoek
Helderziendheid en Telepathie in de Droom
Dromen over de Toekomst
Hedendaagse Droomuitleg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten