Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 27 juni 2010

Grote Mysteries


MASON, John; WILSON, Colin; EVANS, Christopher
Grote Mysteries
Postorderreeks van uitgeverij Lekturama, Rotterdam, 1978
Originele titel: Aldus Books, London, 1975-1976;
New enlarged edition 1978

Veel van het materiaal in deze reeks is verzameld door Colin Wilson en werd eerder uitgegeven in zijn boek "The Occult". Het later uitgegeven Handboek van het Ongerijmde bouwt eveneens verder op deze collectie van materiaal. De boeken van Wilson hebben het voordeel dat de visie die aan deze werken ten grondslag ligt beter tot uitdrukking komt en daardoor een betere synthese biedt. De reeks Grote Mysteries heeft dan weer het voordeel van geïllustreerd te zijn en uitvoeriger in te gaan op het verzamelde feitenmateriaal. Van deze reeks werden aanvankelijk in het antiquariaat die delen verzameld die betrekking hadden op het parapsychologische, metafysische en esoterische paradigma. In de nederlandstalige uitgave zijn deze delen voorzien van een voorwoord van Albert van Hageland. Nadien werden verdere ontbrekende delen verzameld die vooral handelen over de mysterieuze en wonderbare facetten van de wetenschappen en randwetenschappen.

Van een aantal delen ontbreekt de originele stofomslag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten