Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

dinsdag 18 mei 2010

Erflaters van onze Beschaving


Desiderius Erasmus. Schilderij door Quenten Matsijs. Galleria nazionale d'arte antica, Rome. Foto Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam.

ROMEIN, Jan en Annie
Erflaters van onze Beschaving
Nederlandse gestalten uit zes eeuwen
Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1977

Beschikbaar als e-book op de [Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren]:
INHOUDSOPGAVE:

Erflaters van onze beschaving
Nederlandse gestalten uit zes eeuwen
Jan Romein en Annie Romein-Verschoor
Woord vooraf

Veertiende tot zestiende eeuw
Filips van Leiden
Geert Groote
Jeroen Bosch
Desiderius Erasmus
Willem van Oranje
Filips van Marnix
Johan van Oldenbarnevelt
Simon Stevin

Zeventiende eeuw
Jan Pietersz. Sweelinck
Huig de Groot
Jan Pietersz. Coen
Louis de Geer
Joost van den Vondel
Rembrandt van Rijn
Michiel Adriaensz. de Ruyter
Johan de Witt
Christiaen Huygens
Benedictus Spinoza

Zeventiende tot negentiende eeuw
Jan Swammerdam
Herman Boerhaave
Frans Hemsterhuis
Elizabeth Wolff-Bekker
Joan Derk van der Capellen
Willem Bilderdijk
Gijsbert Karel van Hogendorp
Willem de Eerste

Negentiende eeuw
Johan Rudolf Thorbecke
Franciscus Cornelis Donders
Eduard Douwes Dekker
Conrad Busken Huet
Abraham Kuyper
Herman Schaepman
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Vincent van Gogh
Hendrik Petrus Berlage
Herman Gorter
zie ook de website:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten