Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 30 mei 2010

Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren


In navolging van het engelstalige Project Gutenberg had de Universiteit van Amsterdam het [Project Laurens Jz Coster] opgestart om rechtenvrije nederlandstalige literatuur te digitaliseren en ter beschikking te stellen op het internet. Dit project is thans opgegaan in de Digitale Bibiotheek voor de Nederlandse Letteren.

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. De site bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis. De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een initiatief van de Stichting DBNL die in 1999 werd opgericht door de [Maatschappij der Nederlandse Letterkunde]. Voor de bekostiging van haar basistaken ontvangt de stichting een jaarlijkse bijdrage van de [Nederlandse Taalunie].

Geen opmerkingen:

Een reactie posten