Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

vrijdag 21 mei 2010

Confucianisme


OLDSTONE-MOORE, Jennifer
Confucianisme
oorsprong - geloof - gebruiken - heilige teksten - gewijde plaatsen
Librero, Kerkdriel, 2003
Vertaling: Ans Wiechmann
[ISBN 9057643499 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Oorspronkelijke titel:
Understanding Confucianism, Duncan Baird Publishers, 2003
Confucianisme is een beknopte en toegankelijke inleiding tot een van de grote wereldreligies. Het boek is opgebouwd rond negen centrale thema's:
  • Oorsprong en Historische Ontwikkeling
  • Aspecten van het goddelijke
  • Heilige Teksten
  • Heilige Personen
  • Ethische Beginselen
  • Heilige Ruimte
  • Heilige Tijd
  • De Dood en het Hiernamaals
  • Maatschappij en Religie
Elk van deze thema's wordt aangevuld door een citaat of een samenvatting van de auteur waarin het belang van elke tekst wordt uitgelegd of in de context wordt geplaatst. Aan bod komen [Confucius], [Mencius], Xunzi en Dong_Zhongshu, de [Vijf Klassieken] en de [Vier Boeken], sociale harmonie, gedrag en etiquette, respect voor de ouders, loyaliteit, deugdzaamheid en welwillendheid, China, Japan, Korea, Singapore en Vietnam.

Kernwaarden van het Confucianisme: Menselijkheid of mededogen, gehoorzaamheid aan de ouders (filiale piëteit), altruïstische rechtvaardigheid, fatsoenlijke hoffelijkheid, vaderlandslievende trouw en wederkerig respect. Het confucianisme is een moreel systeem dat deugt.

zie ook het boek De Kleine I Tjing naar de vertaling van Richard Wilhelm.


Internet Sacred-Texts Archive [Sacred Book of the East Series]
The Sacred Books of China Translation: James Legge

03. The Sacred Books of China, part 1 of 6 (1879)
[Part I of The Texts of ''Confucianism''.]
The Shû king. The religious portions of the Shih king. The Hsiâo king.

16. The Sacred Books of China, part 2 of 6 (1882)
[Part II of The Texts of ''Confucianism''.]
The Yi King: (I Ching). Dover edition in print.

27. The Sacred Books of China, part 3 of 6 (1885)
[Part III of the texts of ''Confucianism''.]
The Lî Kî, part 1 of 2

28. The Sacred Books of China, part 4 of 6 (1885)
[Part IV of the texts of ''Confucianism''.]
The Lî Kî, part 2 of 2

39. The Sacred Books of China, part 5 of 6 (1891)
[The Texts of ''Taoism'', Part 1 of 2.]
The Tâo teh king (Tao te Ching)& The writings of Kwang-tze, books I-XVII.

40. The Sacred Books of China, part 6 of 6 (1891)
[The Texts of ''Taoism'', Part 2 of 2.]
The Writings of Kwang Tse, books XVII-XXXIII and other Taoist texts

Geen opmerkingen:

Een reactie posten