Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 19 mei 2010

Ars Floreat


Deze website biedt een keuze aan religieuze en spirituele teksten als e-books in pdf.formaat. Vooreerst zijn er de belangrijke grondteksten voor drie grote religies, te weten de Bijbel, de Koran en de Bhagavad Gita. Daarnaast bevat Ars Floreat een bloemlezing van de werken van de klassieke griekse filosoof Plato alsook andere inspirerende werken zoals van Marcus Aurelius, de reeds vernoemde Ethica van Spinoza, Sir William Blackstone edm.

Bijbel - Statenvertaling (1637)

De eerste editie van de Statenvertaling dateert uit 1637. Hier is weergegeven de gemoderniseerde 'Jongbloed-editie'. © Copyright 2004 - Ars Floreat, Amsterdam

De Heilige Koran

De Koran, het Heilige Boek van de Islam, is door God aan de Profeet Mohammed geopenbaard gedurende een tijdsbestek van 23 jaar tussen 610 en 632. De teksten van de Koran werd reeds tijdens het leven van de Profeet opgeschreven en nadien verzameld.
Afkomstig van de homepage van de Islamitische Studenten Associatie van Oregon State University, The Oriental & Religious Publishing Corporation, 1953, Layout: Ars Floreat, Amsterdam, s.d.

Bhagavad Gita (ca. 200 v. Chr.)

Dit heilig boek van het hindoeïsme over de rede van Krishna of het Lied van de Heer maakt deel uit van het grotere Indische epos; de Mahabharata. De hier gegeven versie is een vertaling van de Amsterdamse School voor Filosofie die gebaseerd is op de engelse vertaling van Shri Purohit Swami, verschenen bij Faber and Faber Ltd., Londen.
Shri Purovit Swami, Bhagavad Gita, De Driehoek - Stichting Ars Floreat, Amsterdam, 2005
[ISBN 9060301773 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]
Op de website bevinden zich verder nog aanvullende teksten en commentaren op de Gita uit de Advaita Vedanta traditie van Shankara.

Platoon Verzameld Werk

Naast tal van beroemde uittreksels zoals de grotmythe en de dood van Socrates bevat Ars Floreat twee compleet weergegeven werken uit de reeks van Plato's Verzameld Werk.
PLATOON, Politeia (Verzameld werk / Platoon ; 10); [vert. uit het Grieks door de School voor Filosofie]., De Driehoek. - Stichting Ars Floreat, 2003
[ISBN 9060304306 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]
PLATOON, Nomoi (Verzameld werk / Platoon ; 11); [vert. uit het Grieks door de School voor Filosofie]., De Driehoek. - Stichting Ars Floreat, 2005
[ISBN 9072141148 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten