Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 3 december 2018

The Salic Law

Clovis dicteert de Salische Wet

Engelse vertaling van de Salische Wet - Bron:
HENDERSON, Ernest F.
Select Historical Documents of the Middle Ages
George Bell and Sons, London, 1896. Dit wetboek, in het Latijn Lex Salica, dateert uit het begin van de zesde eeuw, en werd opgetekend door de Merovingische koning Clovis, die tot de stam van de Salische Franken behoorde. In zijn rijk leefden verschillende stammen samen en hij liet een wet optekenen om eenheid te brengen en de orde te kunnen handhaven. De Salische wetteksten gingen vooral over erfeniskwesties, diefstal, moord en geweldplegingen. De straffen waren bijna allemaal geldstraffen. Bij moord en doodslag bestond de straf uit een geldboete en het weergeld, waarmee de vete of bloedwraak van de familie van het slachtoffer werd afgekocht. Openbare aanklagers bestonden niet, enkel benadeelden of – bijvoorbeeld bij moord – hun familie konden een klacht indienen. (Accusatoir stelsel versus Inquisitoir stelsel)

Brontekst (uittreksels) te vinden op:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten