Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

vrijdag 21 december 2018

Gids voor Vlaanderen

VAN OVERSTRAETEN, Jozef; GERITS, Jan
Gids voor Vlaanderen
Toeristische en cultuurhistorische encyclopedie van de Vlaamse gemeenten
Vlaamse Toeristenbond VTB-VAB i.s.m. Kredietbank, Antwerpen, 1985
met pentekeningen van Steven Wilsens
Wettelijk Depot: 1985/0329/1

De Gids voor Vlaanderen is sinds de eerste editie in 1957 het toeristische en cultuurhistorische standaardwerk voor alle Vlaamse gemeenten en deelgemeenten. Die eerste editie werd uitgegeven door VTB-VAB onder de redactie van haar legendarische bezieler, wijlen Jozef Van Overstraeten, samen met het Verbond voor Heemkunde. Daarmee wilde VTB-VAB een encyclopedie van de Vlaamse gemeenten 'benoorden de taalgrens' realiseren, dus ook met 'Groot-Brussel, dat niet alleen historisch en kunsthistorisch Diets is, maar ook demografisch in grote meerderheid', zoals de inleiding vermeldde. Die eerste versie telde 824 pagina's en kende een herziene herdruk in 1966 die wijd verspreid geraakte.

 Deze gids is het meest volledige referentiewerk voor het culturele en natuurlijke erfgoed in Vlaanderen. Alle Vlaamse dorpen en gemeenten en de 19 gemeenten van het Brussels hoofdstedelijk gewest komen in detail aan bod. zodat ook de leek er informatie in vindt over zijn eigen gemeente. Op die manier is dit boek een soort bijbel voor iedereen die interesse heeft in Vlaanderen: inwoners, toeristen, fietsers en wandelaars, heemkundigen, journalisten, kwissers enz.

De tweede editie werd in 1985 uitgegeven door VTB-VAB in samenwerking met de Kredietbank en betrof een bewerking van de originele editie van Jozef Van Overstraeten door Jan Gerits. Hiervan verscheen in 1995 een herdruk in het fonds van uitgeverij Lannoo, die ook de latere uitgaves zal verzorgen.

 Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag in 2007 verscheen een geheel nieuwe editie, thans samengesteld door Omer Vandeputte, in samenwerking met honderden heemkundigen en VTB-VAB-afdelingen.

Gids voor Vlaanderen 1966, Jozef Van Overstraeten, Vlaamse Automobilisten Bond, Antwerpen
Biezonder nummer van 'De Autotoerist' van 16.12.1965. Veertiendaags

zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten