Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 21 november 2018

Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné

DIDEROT, Denis et D'ALEMBERT, Jean-Baptiste le Rond
Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers
Paris, 1752
De 18de-eeuwse Franse filosoof en schrijver Denis Diderot werd door de uitgever Le Breton belast met de bewerking van Ephraim Chambers Cyclopaedia. Enthousiast zette hij zich, met een groot aantal medewerkers (o.a. d'Alembert, Montesquieu, Rousseau en Voltaire. ), aan de uitgave van een origineel werk, waarin hij een uiteenzetting en een synthese wilde geven van het menselijk weten op elk gebied en wist het, ondanks teleurstellingen en verzet van de overheid, te voltooien. Het grootste deel van Diderots leven was gewijd aan het schrijven en bewerken van dit 35-delige werk, dat kortweg bekend stond als de Encyclopédie. Hij stelde de invloedrijke 'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers' samen, een encyclopedie die doortrokken was van de ideeën van de [Verlichting]. Dit liberale en rationalistische naslagwerk stelde de kerkelijke macht, het heersende bijgeloof en het conservatisme van die tijd aan de kaak. De mensen in de verlichte kring rond Diderot en d'Alembert werden de Encyclopedisten genoemd.

 D’Alembert speelde naast Diderot een actieve rol bij de totstandkoming van de beroemde Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers (1751–1780). Zijn gezag als geleerde heeft er veel toe bijgedragen dat de Encyclopédie de uiterst moeilijke beginjaren van haar bestaan is doorgekomen. Voor het eerste deel schreef hij de briljante Discours préliminaire, voor latere delen de artikelen Collège (met kritiek op het hoger onderwijs), Genève (met indirecte kritiek op het katholicisme in zijn land) en tal van artikelen op wiskundig en natuurkundig gebied. Tot 1759 voerde hij met Diderot de hoofdredactie van het werk. Naar aanleiding van zeer felle reacties op het artikel Genève, o.a. van Rousseau, staakte hij in 1759 zijn medewerking.
 Aangehaald uit en bewerkt naar;
Encarta Naslagbibliotheek Winkler Prins © 1993-2002 Microsoft Corporation/Het Spectrum. 

 zie ook:
 
De moderne encyclopédie was een triomf van de rede op de onwetendheid die ten tijde van de [Verlichting] in Frankrijk onder redactie van Diderot en d'Alembert tot stand kwam en waaraan Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Quesnay, Turgot en anderen hun bijdragen leverden. De University of Michigan Library heeft op haar website een collaboratief vertalingsproject ontplooid met een integrale Engelse vertaling van de Encyclopédie.

We have chosen a division which has appeared to us most nearly satisfactory for the encyclopedic arrangement of our knowledge and, at the same time, for its genealogical arrangement. We owe this division to a celebrated author Bacon of whom we will speak later in this Discourse. [...]

The objects to which our soul applies itself are either spiritual or material, and our souls are occupied with these objects either through direct ideas or through reflective ideas. The system of direct knowledge consists simply in the purely passive and almost mechanical collection of this same knowledge; this is what we call memory. Reflection is of two kinds (as we have already observed): either it reasons on the objects of direct ideas, or it imitates them. Thus memory, reason (strictly speaking), and imagination are the three different manners in which our soul operates on the objects of its thoughts. [...]

These three faculties form at the outset the three general divisions of our system of human knowledge: History, which is related to memory; Philosophy, which is the fruit of reason; and the Fine Arts, which are born of imagination.

 d'Alembert, Discours préliminaire de l'Encyclopédie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten