zaterdag 15 augustus 2015

Onze Wondere Wereld

ATTENBOROUGH, David, COX, Barry, MOORE, Peter, WHITFIELD, Philip
Onze Wondere Wereld
samenhang en veelzijdigheid van de levensvormen op aarde
Uitgeverij M & P, Weert, 1991
[ISBN 9065904387 (Worldcat, Wikipedia)]

 Originele titel:
The Atlas of the Living World
Marshall Editions Ltd., London, 1989
Nederlandse vertaling en bewerking:
Herman J.V. van den Bijtel
179 blz. geglaceerd papier met kleurenfoto's, 40 blz. gewoon papier

 Biogeografische beschrijving in woord en beeld van de onderlinge relaties tussen levende organismen en hun omgeving

 Inhoud:
Wereldomvattende patronen: Het uiterlijk van de levende wereld
Biotooppatronen: De natuurlijke rijken
Nichepatronen: Werelden in werelden
Veranderende patronen: De dynamiek van het leven
De Invloed van de Mens: Krachten van de toekomst
Onder de kop 'Het Leven gecatalogeerd', gedrukt op gewoon papier, wordt kort de taxonomie geschetst van het planten- en dierenrijk, waarna lijsten volgen van succesvolle en bedreigde soorten en sluit af met een register, glossarium en bibliografie.

 zie ook:

4 opmerkingen: