Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 9 augustus 2015

De Planeet Aarde

MAYNARD, Christopher
De Planeet Aarde
Reeks: Serie 2000
Zuid-Nederlandse Uitgeverij, Antwerpen, 1974
[ISBN 902431156X (Worldcat, Wikipedia)]

 Originele Titel:
Grisewood & Dempsey Ltd, 1974
Nederlandse vertaling:
J. Van Nimwegen

Educatief boek van 48 blz. met een Panorama van de Aardrijkskunde in 22 hoofdstukken. 
 1. De Planeet Aarde: Van alle planeten in het zonnestelsel heeft alleen de aarde de juiste voorwaarden om leven mogelijk te maken.
 2. De Geboorte van de Aarde: Geboren uit een Wolk van Gas en Stof, begon het kind Aarde bij de aanvang der tijden zijn ontzagwekkende geschiedenis.
 3. De Aarde in de Ruimte: Draaiend als een tol, maakt de Aarde elk jaar een reis rond de Zon.
 4. De Atlas van de Aarde: Dag en nacht zoeken elektronische ogen de hemel af. Ze brengen de Aarde in kaart, lokaliseren weersystemen en zoeken naar nieuwe delfstoffen.
 5. De Ouderdom van de Aarde: De geschiedenis van de Aarde omspant bijna 500 miljoen jaar van hevige beroeringen en Klimaatveranderingen.
 6. Een Geschiedenisboek in Steen: Versteende overblijfselen, van levende wezens, in rotsen begraven, helpen ons de geheimen van het verleden te ontsluieren.
 7. De Rusteloze Reus: Vulkanen die rivieren van vuur uitspuwen, Aardbevingen die de vaste grond verscheuren en reusachtige Vloedgolven die het land overspoelen, herinneren er ons steeds weer aan dat wij leven bij de gratie van een rusteloze reus. Elk jaar opnieuw eisen dergelijke Natuurrampen hun tol aan mensenlevens.
 8. De Drijvende Continenten: Grote Schollen van de Aardkorst botsen op elkaar en schuren langs elkaar en vormen zo het uiterlijk van de Aarde. Ze hebben hele Oceanen doen verdwijnen en Continenten over duizenden kilometers verplaatst.
 9. Het Vuur uit de Aarde: Soms ontwaakt een rustende Vulkaan en braakt zijn verschroeiende uit over het land.
 10. De Bergen: Geweldige krachten in het binnenste van de Aarde hebben de Zeebodem duizenden meters opgeheven en vormden zo de spectaculaire Bergketens.
 11. De Bevende Aarde: De Aarde lijkt erg stevig en vast onder onze voeten. Toch is de Aardkorst een breekbare schaal die beeft en schokt door de machtige stromen van vloeibare steenmassa's diep in het binnenste van de Aarde.
 12. Hoe ontstaat een Landschap? Vuur is de vader van alle gesteenten, maar het weer en de erosie scheppen nieuwe vormen die bijna niet meer te herkennen zijn.
 13. Stenen en Mineralen: Mineralen zijn de bouwstenen van de Aarde. Ze hebben prachtige vormen, een perfecte symmetrie en duizenden kleuren.
 14. In de Diepte van de Oceaan: Bijna twee derde van de Aardoppervlakte is Zee of Oceaan. Hierin verborgen liggen bergketens en steile afgronden die veel groter zijn dan die op het land.
 15. Het Onzichtbare Schild: Vergeleken met de geweldige Omvang van de Aarde, is de Luchtlaag die alle Leven mogelijk maakt, niet dikker dan de schil van een perzik..
 16. Het Weer in beweging: Grote Luchtmassa's voortgestuwd door machtige Druksystemen, schuiven langs de Oppervlakte van de Aarde en veroorzaken zo ons Weer.
 17. De Klimaten van de Wereld: Het Klimaat bepaalt de Natuur om ons heen, die kan uiteenlopen van IJswoestijnen tot dampende Tropische Regenwouden.
 18. De Levende Planeet: Omdat de Dieren miljoenen jaren lang door onoverkomelijke moeilijkheden zoals Oceanen, Woestijnen en Bergen van elkaar gescheiden zijn gebleven, hebben zich duidelijk verschillende groepen ontwikkeld. Ofschoon de Antilopen van het Ethiopisch Gebied enig in hun soort zijn, heeft de evolutie in andere gebieden tegenhangers geschapen, bijvoorbeeld de kangoeroe's in Australie en de Kariboe in het Nearctische Gebied.
 19. De Volkeren van de Wereld: Geen enkel zoogdier heeft zich zo verspreid als de Mens. Bijna elk hoekje van de Aarde wordt bewoond door een zich snel uitbreidende bevolking. In 1973 waren er reeds meer dan 3.700 miljoen mensen op de wereld en het aantal stijgt nog steeds. Grote delen van de Wereld zijn al zo dicht bevolkt, dat de Mens niet genoeg Voedsel kan verbouwen om iedereen te voeden. En naarmate de Bevolking groeit, groeit ook dit probleem (In 2011 werd de Wereldbevolking geschat op 7 miljard).
 20. De Voorraadschuur van de Wereld: Nog nooit werden de Voedselbronnen van de Aarde zo succesvol gebruikt als tegenwoordig. Maar, hoe rijk de voorraadschuur ook zijn mag, toch ziet twee derde van de Wereldbevolking zich geplaatst tegenover Hongersnood.
 21. De Rijkdom van de Aarde: Diep onder onze voeten liggen kostbare, maar niet onuitputtelijke Voorraden Ertsen en Energie.
 22. Op weg naar een kale, woeste Planeet: Hoezeer de Mens ook probeert de Wereld te veranderen, hij moet altijd bedenken dat er maar één Wereld is en dat die zijn enige woonplaats is.
 23. Register
 24. Bronnen van de Illustraties

Geen opmerkingen:

Een reactie posten