Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 15 juli 2015

Wezen en Krachten der Metalen

UYLDERT, Mellie
Wezen en Krachten der Metalen
Uitgeverij De Driehoek, Amsterdam, derde druk, s.d.
[ISBN 9060302125 (Worldcat, Wikipedia)]

 De volledige titel luidt:
Wezen en krachten der metalen: het verborgen wezen en de geheime krachten in het rijk der metalen, het duister der aardgeschiedenis en de occulte alchemistische kennis, de samenhang van het rijk der metalen met andere natuurrijken en de invloed ervan op de menselijke kultuur en techniek, de rol van het metaal in mythen en volksgeloof, in symboliek, magie, astrologie en geneeskunde.

 In dit werkje dat mede tot stand kwam op initiatief van Rijnvis Metalen BV; een divisie van Billiton International Metals, bespreekt Mellie Uyldert een aantal Metalen. Naast de zeven klassieke metalen uit de alchemie en die in de alchemie een samenhang vertonen met de zeven planeten, behandelt ze tevens andere metalen die in de oudheid reeds bekend waren als antimoon en bismuth, naast een aantal andere metalen, waarvan het bestaan en hun praktisch nut pas in de moderne tijden aan het licht kwamen zoals magnesium, aluminium en wolfraam.

 Inhoud:
De aarde en haar metalen
Goud (Sol)
Magnesium
Antimoon
Zilver (Luna)
Bismut
Kwik (Mercurius)
Koper (Venus)
Nikkel
IJzer en Staal (Mars)
Tin (Jupiter)
Lood (Saturnus)
Zink
Wolfram
Aluminium
Platina
Alchemie
 zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten