Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 15 juli 2015

Chemie als Hobby

THONE, Karl
Chemie als Hobby
Knutsel-, experimenteer- en leerboek met een aantal proeven en 141 afbeeldingen
Uitgever Duawaer, Amsterdam, 1968

 Inhoud:
1. Voorwoord
2. Ons laboratorium
De uitrusting van ons laboratorium
Apparaten, die wij zelf kunnen maken
Het statief
Rek voor reageerbuisjes
De driepoot
De spirituslamp
Wanneer gas aanwezig is
De weegschaal
Stel gewichten
Zo kunnen wij glas bewerken
Kurkboren
De spuitfles
stromend water
Over het filtreren
Het waterbad
Het zandbad
3. Over de inrichting van de werkplaats
Een ontluchtingskastje voor het venster
Een luchtafvoer in het laboratorium
4. Waarop we bij experimenten moeten letten
5. Een beetje theorie
Stoffen kunnen verdeeld worden
Oplossingen, vermengingen en chemische bindingen
Bouwstenen van de stof
Het gewicht van de atomen
Tabel atoomgewichten
Sympathieën in het rijk van het atoom
Symbolen, formulen, vergelijkingen
Waardigheid of valentie
Valentie en buitenste elektronenschil
6. Water H2O
Water als oplosmiddel
Koken en kookpuntsbepaling
Decanteren en filtreren
Verdampen
Kristalliseren
Destilleren
Elektrolyse
Apparaat voor de elektrolyse van water
7. Waterstof H
Een eenvoudige gasontwikkelingsfles
De pneumatische kuip
Gasontwikkelingsapparaten
Gasontwikkelingsapparaat met een reageerbuis
Gasontwikkelingsapparaat met twee flessen
Gassen kunnen gewassen en gedroogd worden
Proeven met waterstof
Een stoechiometrisch voorbeeld
8. Kooldioxide CO2
Proeven me kooldioxide
9. Zuurstof O
Proeven met zuurstof
Wij bepalen het gewicht van zuurstof
10. Zuren, basen en zouten
Zuurwinning
Basewinning
Zoutwinning
Kristalwater van zouten
11. De elektrolytische splitsing (Dissociatie)
Over de ionen
Elektrolytische proeven met zoutoplossingen
12. Titreren met een buret
Een buret kan men ook zelf maken
Een titreerproef
13. Stikstof N
14. Ammoniak NH3
15. Zwavel S
Zwaveldioxide
Zwavelwaterstof
16. Chloor Cl
Verbindingen van Chloor
17. Droge destillatie
18. Sublimatie
19. Onderzoekingen met de soldeerpijp
20. Chemicaliën, die wij voor onze proeven nodig hebben
zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten