Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

dinsdag 21 juli 2015

Gea Magazine Archief

Gea - Stichting Geologische Activiteiten is een overkoepeling van geologische verenigingen, die liefhebbers en verzamelaars van mineralen en fossielen groepeert in Nederland. Sinds 1968 brengt deze vereniging een kwartaalblad uit onder de titel 'Gea' dat zich naast onderwerpen van algemene geologische aard, vooral toelegt op de bespreking van mineralen en fossielen, alsook de vindplaatsen daarvan in verschillende streken en landen. 
 Het archief van de verschenen artikels in tijdschriften van de voorbije jaargangen 1968-2011 is online te raadplegen op de website Natuurtijdschriften;
zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten