Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

dinsdag 21 juli 2015

Fossilien

KRUMBIEGEL, Günter, WALTHER, Harald
Fossilien
Sammeln - Präparieren - Bestimmen - Auserten
Deutscher Taschenbuch Verlag, München; Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1977
[ISBN 3423031786 (Worldcat, Wikipedia)]

Lizensausgabe von VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1977, Printed in the German Democratic Republic.

  In een eerste deel handelt dit Duitse basiswerk onder de titel 'Die Vielseitigkeit der Probleme mit und um Fossilien' over algemene onderwerpen zoals het verzamelen, prepareren en opbergen van fossielen in een fossielenverzameling. Of de moeilijkheden en problemen die oprijzen bij het reconstrueren van voorhistorische biotopen en organismen. Interessant zijn de hoofdstukken over fossielen in het volksgeloof en het fotograferen van fossielen.
Het tweede deel is het omvangrijkst en behandelt de morfologie en systematiek van de fossielen met het oog op de determinatie ervan. Onder de titel 'Ubersicht der wichtigsten Fossilien im Tier- und Pflanzenreich und ihre palaontologische Bestimmung (Morphologie und Systematik)' behandelt het de verschillende ordes, families, geslachten en soorten der fossielen zoals Ammonieten (uit de Duitse Jura), Brachiopoden, Mollusca, Gastropoda, Cephalopoda, Nautiloidea, Ammonoidea, Dibranchiata, Trilobita, Echinodermata, Crinoidea, Echinozoa, Vertebatra, Fossile Pflanzen enz. Het bespreekt de anatomie van de verschillende diersoorten en geeft morfologische bijzonderheden, vaak geïllustreerd met tekstillustraties aan de hand waarvan verschillende soorten kunnen worden onderscheiden.
Het boek is voorzien van een aantal uitvouwbare pagina's die toelaten grotere tabellen overzichtelijk te houden. Voorin het boek bevindt zich een katern met enkele kleurenfoto's, achterin het boek is een ruimere selectie zwartwit foto's voorhanden. Het boek sluit af met een omvangrijke bibliografie naar Duitstalige werken.

 zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten