Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 15 juni 2015

De Re Metalicca


AGRICOLA, Georgius
HOOVER, Herbert; HENRY HOOVER, Lou (transl.)
De Re metalicca
(Over de metalen zaken)
Translated from the First Latin Edition of 1556
Dover Publications, Inc., New York, 1950
Volledige en onveranderde herdruk van de engelse vertaling uitgegeven door 'The mining Magazine' te London in 1912. De vertalers waren Herbert Hoover, een mijningenieur, die later de 31ste president van de Verenigde Staten zou worden, en zijn vrouw, Lou Henry Hoover, een geoloog en latinist. De vertaling is opmerkelijk, niet alleen door de helderheid van de taal, maar vooral omwille van de uitgebreide voetnoten.
Het voetnotenapparaat bevat details omtrent de klassieke verwijzingen naar mijnbouw en de metaalindustrie, zoals de Historia Naturalis van Plinius de Oudere, de geschiedenis van de mijnbouwwetten in Engeland, Frankrijk en de Duitse staten, de veiligheid in de mijnen, met inbegrip van historische verwijzingen hieromtrent.
Ook de destijds bekende mineralen en hun classificatie, zoals door Agricola uitgewerkt in zijn andere boek 'De Natura Fossilium', komen in de voetnoten uitgebreid aan bod.

De inhoud van dit 16de eeuwse handboek mijnbouwkunde bestaat uit 12 boekdelen, de eerste zes delen behandelen de prospectie, exploratie en exploitatie van metaalertsen in ondergrondse mijnbouw, de laatste zes delen geven aan hoe de gewonnen metaalertsen dienen te worden bewerkt in metallurgische processen om er metaal uit te winnen. Hoewel Agricola in zijn tijd bekend was met steenkool en in zijn 'De Natura Fossilium' rangschikte onder de bitumen, geeft hij in 'De Re Metalicca' aan, dat de ovens die gebouwd werden om de ertsen te smelten, werden gestookt met houtskool.

 Inhoud:
 1. Boek I: Argumenten voor en tegen deze kunst
 2. Boek II: De mijnwerker en een betoog over het vinden van aders
 3. Boek III: Aders, insluitsels en naden in de rotsen
 4. Boek IV: Onderverdeling van aders en de functies van mijnbouwambtenaren
 5. Boek V: Het graven naar erts en de landmeter kunst
 6. Boek VI: Gereedschappen en machines voor de mijnwerkers
 7. Boek VII: Over het analyseren van erts
 8. Boek VIII: Roosteren, kneden en wassen van erts
 9. Boek IX: Methoden voor het smelten van ertsen
 10. Boek X: Scheiden van zilver van goud en lood uit goud of zilver
 11. Boek XI: Scheiden van zilver uit koper
 12. Boek XII: Fabricage van zout, soda, aluin, vitriool, zwavel, bitumen en glas

Geen opmerkingen:

Een reactie posten