Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

vrijdag 1 mei 2015

OECD Main Economic Indicators

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (Engels: Organisation for Economic Cooperation and Development OECD) is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. Daartoe verzamelt en publiceert zij statistische gegevens van economische en sociale aard van de aangesloten lidstaten. De lidstaten van de OESO zijn overwegend welvarende landen.

zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten