Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 25 mei 2015

Handels- en Economisch Recht in hoofdlijnen

VAN DEN BERGH, Roger; DIRIX, Eric
Handels- en Economisch Recht in hoofdlijnen
Maklu Uitgevers, Antwerpen / Apeldoorn, tweede druk, 1989
[ISBN 9062152147 (Worldcat, Wikipedia)]

 Inhoud:
  1. Algemene Regelen Handelsrecht (Handelaar, Daden van koophandel, Bewijsrecht in handelszaken)
  2. Vennootschappen
  3. Enige Handelsovereenkomsten (Handelstussenpersonen, Distributieovereenkomsten, Handelspand, Endossement Factuur)
  4. Waardepapieren (Wissel, Orderbriefje, Cheque)
  5. Recht van de Intellectuele Eigendom (auteursrecht, octrooien, tekeningen en modellen, het merkenrecht)
  6. Europees Mededingingsrecht
  7. Belgisch Economisch Recht (handelspraktijken, prijsreglementering, vestigingswet)
  8. Einde van de handelsactiviteit (depistagedienst, uitstel van betaling, gerechtelijk akkoord, faillissement)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten