Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 11 mei 2015

Handboek Sociaal Recht

COPPENS, Mario
Handboek Sociaal Recht
Story Publishers (Uitgeverij Story-Scientia), Gent, 2014
Ingebonden Volume: 1.220 blz.
[ISBN 9087641141 (Worldcat, Wikipedia)]

Het sociaal recht heeft de laatste decennia een enorme vlucht genomen. Niet alleen de wetgever maar ook de arbeids­hoven en arbeidsrechtbanken hebben met hun rechtspraak het sociaal recht grondig veranderd. Dit handboek verwerkt naast de regelgevingen en de CAO’s ook de rechtspraak. Het handboek bundelt twintig jaar ervaring in het sociaal recht van een praktijkjurist. Een handboek beoogt exhaustief te zijn, maar er werd over gewaakt om vooral knelpunten in de praktijk meer diepgaand en gedetailleerder te behandelen. Door talrijke voorbeelden te gebruiken, verschaft de auteur de lezer een bevattelijke inzicht in de sociale wetgeving.

 In deze nieuwe editie 2014 van het Handboek Sociaal Recht is de belangrijkste nieuwigheid de verwerking van de aanpassingen ingevolge de wet tot invoering van het eenheidsstatuut waardoor de ontslagregels voor arbeiders en bedienden op fundamentele wijze hervormd werden. De verplichte motivering van het ontslag en het veralgemeend recht op outplacement werden eveneens opgenomen in deze bijdrage. Tal van andere regelgevingen werden uitvoeriger behandeld hetgeen verklaart waarom deze uitgave meer dan 300 pagina’s extra leesplezier bevat ten aanzien van de vorige editie. Bij het opstellen van de editie 2014 van het Handboek Sociaal Recht werd rekening gehouden met het wettelijk kader en het cijfermateriaal zoals van toepassing op 1 maart 2014.

 OVER DE AUTEUR
Mario Coppens (ACLVB – Directeur HRM, voorheen diensthoofd van de juridische dienst) volgt al ruim 20 jaar dagelijks de praktijk van het sociaal recht. Als geen ander weet hij de complexe reglementering en de snelle wijzigingen in praktisch bruikbare en begrijpbare teksten weer te geven.

 INHOUD
  • Deel 1 Individueel arbeidsrecht
  • Deel 2 Collectief arbeidsrecht
  • Deel 3 Arbeidsreglementering
  • Deel 4 Sociale zekerheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten