Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 25 mei 2015

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)

RAAD VAN EUROPA
Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM)
Griffie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Strasbourg
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13

 Het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens, een binnen de Raad van Europa opgesteld internationaal verdrag, is in 1950 te Rome voor ondertekening opengesteld.

 Per 1 juni 2010 is het gewijzigd krachtens Protocol nr. 14, dat bedoeld is om de doelmatigheid van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ook voor de langere termijn te verzekeren door de selectie van verzoekschriften die in aanmerking komen voor inhoudelijke beoordeling en de afhandeling van verzoekschriften te optimaliseren.

 zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten