Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zaterdag 14 december 2013

Fundamenten van Bedrijfswetenschappen en Recht 1

VAN LIEDEKERKE, Christine, WALRAEVENS, Guy e.a.
Fundamenten van Bedrijfswetenschappen en Recht 1
Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 2000
[ISBN 9034111997 (Worldcat, Wikipedia)]

Dit handboek beantwoordt volledig aan het leerplan ASO, 3de graad, 1ste jaar en kan zowel in de richting Economie-Moderne Talen als in de richting Economie-Wiskunde worden gebruikt.

 Inhoud:
Deel I - Een onderneming neemt een nieuwe start
Hoofdstuk 1: De eenmanszaak
Hoofdstuk 2: De vennootschap
Hoofdstuk 3: De handelsvennootschappen
Hoofdstuk 4: De keuze van de geschikte ondernemingsvorm
Hoofdstuk 5: Weerslag van de oprichting van de vennootschap op de boekhouding
Hoofdstuk 6: Het erfrecht en het voortbestaan van de vennootschap
Hoofdstuk 7: De coöperatieve vennootschap
Deel II - Keuze van de geschikte financieringsmiddelen
Hoofdstuk 1: Vermogensbehoeften
Hoofdstuk 2: Vermogensbronnen
Hoofdstuk 3: Effect van de financieringsvorm op liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit
Hoofdstuk 4: Keuze van de financieringsvorm
Deel III - Effecten van de structuurwijziging op het personeelsbestand van de onderneming
Hoofdstuk 1: Aanwerving van personeel
Hoofdstuk 2: Collectief Overleg
Hoofdstuk 3: Beheer van menselijk kapitaal; het scheppen van een gunstig werkklimaat
Deel IV - Planning en ondernemingsactiviteiten
Hoofdstuk 1: De onderneming en haar omgeving
Hoofdstuk 2: Ondernemingsdoelstellingen
Hooffstuk 3: Kostenstructuur
Hoofdstuk 4: Verkoopbudget
Hoofdstuk 5: Investerings- en financieringsbudget
Hoofdstuk 6: Kostenbudgetten
Hoofdstuk 7: Liquiditeitenbudget
Hoofdstuk 8: Gebudgetteerd resultaat en gebudgetteerde balans
Hoofdstuk 9: Het nut van budgettering
zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten