Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

vrijdag 20 december 2013

Elementen van Boekhouden en Analyse van Jaarrekeningen

THEUNISSE, Hilda, JEGERS, Marc
Elementen van Boekhouden en Analyse van Jaarrekeningen
Uitgeverij VUBPress, Brussel, 1991; vierde editie, 2001
[ISBN 9054870966 (Worldcat, Wikipedia)]

In dit werk worden voor niet-specialisten de belangrijkste concepten en technieken uit de financiele boekhouding behandeld. De meeste aandacht gaat uit naar transacties die courant in het bedrijf voorkomen en de wijze waarop deze in de boekhouding moeten geregistreerd worden. In het tweede deel wordt aan de hand van een volledig uitgewerkt cijfervoorbeeld een methode uiteengezet waarop men een jaarrekening kan analyseren. Hierbij komen zowel de financiele ratio's, de vermogensstroomanalyse als de analyse van de toegevoegde waarde aan bod.

Inhoud:
Deel I - Inleiding
1. Definitie en grondbeginselen
2. De comptabele equatie: Concept en effect
3. Het Algemeen Rekeningstelsel
4. De Jaarrekening
Deel II - Boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen
5. Kapitaal en Schulden op Lange Termijn
6. Vaste Activa
7. Behandeling van de Gewone Bedrijfsactiviteiten
8. Componenten van het Ondernemingsresultaat
9. Niet in de balans opgenomen Rechten en Verplichtingen
10. De Eindejaarsverrichtingen
11. Consolidatie: een Inleiding
Deel III - Analyse van de Jaarrekening
12. Inleiding
13. Eenvoudige Analysetechnieken
14. Vermogensstroomanalyse
15. Berekening van de Toegevoegde Waarde
16. Ratio-analyse
Bijlagen
I. De Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel
II. Jaarrekeningsschema van de Nationale Bank
III. Lijst van de controles uitgevoerd op het volledig schema

Geen opmerkingen:

Een reactie posten