Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 9 juni 2013

History and Culture of Spain

History and Culture of Spain
Queue Inc., Fairfield, 1996

Op deze multimedia editie die bestaat uit 2 cd-roms wordt de gebruiker en lezer een indruk geboden van het land Spanje aan de hand van een aantal mini-documentaires met gedramatiseerde historische gebeurtenissen en twee diashows die een overzicht bieden van de Spaanse architectuur en beeldende kunsten. Ook de Spaanse taal komt in deze uitgave aan bod vermits de mini-documentaires naast een commentaar in het Engels ook te bekijken en te beluisteren zijn met een eenvoudige en een meer geavanceerde commentaar in de Spaanse taal.

The History and Culture section illustrates the major events and multiple foreign influences that have transformed Spain throughout the centuries; the struggles, triumphs, and defeats of the past provide insights into present-day Spain.

Land and People further explores Spain's intricate social dynamic and examines the interaction between Spain's ethnic and religious groups as well as their relationship to their homeland.

Als extra biedt deze cd-rom nog een supplement in de vorm van een tekstviewer en een aantal boeken uit het publieke domein in het Windows Write-formaat. Het betreft:
  • Don Quixote by Miguel de Cervantes (1615) - Translated by John Ormsby
  • El Cid (1637) - The Chronicle of the Cid, translated by Robert Southey
  • The Historian's History of the World - Volume X - Spain and Portugal (ca. 1902)
  • The Revolt of the Masses (1929) by Jose Ortega y Gassett
  • The World's Best Histories Spain and Her Colonies
  • Transliteration of the Spanish commentary texts
met de meegeleverde tekstviewer kunnen volgende tekstfragmenten worden bekeken:
El Cid Glossary - Verklarende woordenlijst bij de biografische roman El Cid
Spain in The World Factbook
History of Twentieth-Century Spain
The Constitutional Monarchy
The Cuban Disaster
Republican Spain
The Franco Years
Disenchantment with UCD Leadership

The Soul of Spain (1909)
Velázquez
Seville Cathedral
Montserrat
The Gardens of Granada
Don Quixote
The Art of Spain (part 1)
The Art of Spain (part 2)

John L. Stoddard's Lectures Volume V (1898)

Spain (part 1) - Burgos, Madrid (Prado)
Spain (part 2) - Madrid (Escorial), Toledo (Alcasar)
Spain (part 3) - Toledo, Bullfight
Spain (part 4) - Bullfight, Cordova, Seville
Spain (part 5) - Seville (Alcazar), Granada (Alhambra)
Spain (part 6) - Granada (Alhambra)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten