Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 28 maart 2013

Google Earth

Twee applicaties werden sinds het ter beschikking komen van breedbandinternet door Google mogelijk gemaakt; nl. de webapplicatie Google Maps, maar vooral het PC-programma Google Earth, dat geografische gegevens van de hele wereld binnen handbereik brengt en de gebruiker toelaat een virtuele reis te ondernemen naar elke locatie ter wereld, waarvan hij beeldmateriaal en gebouwen in zgn. 3D weergave kan bekijken.

Naast de klassieke zoekmachine, die opgebouwd is rond tekstuele gegevens zoals personen- en handelsnamen, trefwoorden edm., biedt deze applicatie van Google een zoekmachine aan, die opgebouwd is rond geografische gegevens en toelaat steden, plaatsen en lokale bedrijven te vinden. Deze applicatie kan ook worden gebruikt als een routeplanner, waarbij men een vertrek- en aankomstpunt opgeeft, waarna de route berekend wordt en weergegeven zowel op een kaart als in een tabel.

De kracht van Google Earth ligt in het gebruik van het combineren van meerdere lagen in het GIS-systeem. Het aantal lagen is onbeperkt en iedere gebruiker kan een laag aanmaken die louter lokaal, regionaal, nationaal of zelfs globaal kan opgevat zijn. De gebruiker geeft ook aan welke lagen hij actief wenst te zien en welke niet. De basis wordt gevormd door een aantal lagen die de fysische ruimte weergeven en een combinatie zijn van sateliet- en luchtopnames, wegenkaarten, grenzen en plaatsnaamaanduidingen en dit in verschillende schalen waarbij zeer gedetailleerd kan ingezoomd worden en de topografische details gedownload worden naarmate men inzoomt.

Daarmee kunnen nog verschillende andere lagen gecombineerd worden. Zo is er bvb. een Wikipedia-laag die geografische locaties koppelt aan encyclopedie-artikelen. Een andere laag noemt bvb. interessante plekken en biedt een directory aan van bedrijven die onderverdeeld is in lagen als restaurants, hotels, tankstations, luchthavens edm. Ook bieden verschillende internationale en wetenschappelijk organisaties zoals het WWF, de ESA, UNICEF, Greenpeace edm. lagen aan met locaties die binnen hun werking van belang zijn en waarvoor bij het brede publiek belangstelling kan bestaan. Voorbeelden van meer lokale lagen zijn bvb. een stadswandeling door het antieke Rome of een weergave van kaarten uit een oude Nederlandse schoolatlas gekend als de Bosatlas. Een en ander is ook multimediaal opgevat. Zo bestaat er een Youtube-laag met gekoppelde video's, naast 3D-modellen van gekende openbare gebouwen en monumenten zoals kerken, musea, parlementen, galerijen edm. of een laag Streetview met fotografische opnames van de straat.

Zoals gezegd kan iedere gebruiker een laag toevoegen en ter beschikking stellen en een populair gebruik dat er van gemaakt wordt is het aanmaken van lagen die een stads- of natuurwandeling, een fietsroute, een rondreis door een land of regio illustreren. Daarbij worden vooral de technieken van digitale fotografie gecombineerd met de geocodering of geotagging van het GIS van Google Earth. Iedere fotografische opname krijgt daarbij de exacte geocoördinaten mee; de Longitude en Latitude tot op 1/10 van een seconde uitgedrukt en wordt opgeladen naar een website voor digitale fotografie zoals Panoramio of Flickr. Het ingeven van de geocoördinaten van de routepunten en opnamelocaties kan manueel gebeuren door visuele herkenning op de kaart, maar ook automatisch door een GPS-apparaat mee te dragen wanneer men de wandeling of rondreis doet.

 zie ook mijn artikel PC Globe op Serapeion Wiki:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten