Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zaterdag 24 november 2012

Grieken en Romeinen

Grieken en Romeinen
Reeks: National Geographic Special nr. 3 - 2004

 Reportages:
  • Echo's uit de heldentijd Duizend Griekse schepen varen uit onder bevel van de koning van Mykene om de ontvoering te wreken van Helena door de Trojaanse prins Paris. Negen jaar duurt de strijd. Homerus' Illias verhaalt van 51 dagen uit deze oorlog, maar vooral van de hoogte- en dieptepunten van het leven. Tekst: Caroline Alexander, Fotografie: James L. Stanfield
  • De weg naar roem Na de bloeitijd van de Mykeense burchten volgden de Donkere Eeuwen. Maar langzaam leeft de cultuur weer op. In de klassieke periode komt Athene tot grote bloei. Samen met Sparta slaat het de aanvallen van de Perzen af, maar later ontstaat er rivaliteit. De bloederige Peleponnesische Oorlog is het gevolg. Tekst: Caroline Alexander, Fotografie: James L. Stanfield
  • Alexander de Veroveraar Alexander erft Griekenland van zijn vader; de Macedonische koning Phillipos II. Maar Alexanders ambities reiken verder: voortvarend trekt hij te velde en vestigt hij in korte tijd een wereldrijk. Het hellenisme, de invloed van de Griekse cultuur, blijft ook na het instorten van zijn rijk overal aanwezig. Tekst: Caroline Alexander, Fotografie: James L. Stanfield
  • De glorietijd van het Romeinse Rijk Volgens de overlevering werd Rome gesticht door de tweeling Romulus en Remus. Het onbelangrijke dorp aan de Tiber zou in de loop van de geschiedenis uitgroeien tot een machtige staat. Aanvankelijk was het Romeinse Rijk een republiek, maar vanaf Augustus kwam alle macht in handen van de keizer. Sommigen waren milde en verstandige heersers die welvaart en vrede brachten, anderen bleken bloeddorstige tirannen. Tekst: T:R: Reid, Fotografie: James L. Stanfield
  • De wereld volgens Rome De Romeinen veroverden niet alleen een wereldrijk, ze bleken dit, anders dan Alexander de Grote, ook nog doelòatig te kunnen besturen. De Pax Romana verzekerde alle onderdanen van voorspoed en geluk. Het Romeinse talent voor wetgeving, staatsinrichting, techniek, literatuur en bouwkunst heeft de basis gelegd voor de culturele en staatkundige ontwikkeling van de moderne westerse wereld. Tekst: T:R: Reid, Fotografie: James L. Stanfield
  • Themakaart: Hellas en het Romeinse Rijk De grootformaat themakaart bij deze special brengt de Helleense en Romeinse wereld overzichtelijk in beeld. Plaatsen en gebeurtenissen, geillustreerd met tientallen artefacten, zijn in een oogopslag terug te vinden en onderlinge verbanden worden direct duidelijk.
zie ook:

Archiefdoos Limburgensia en Geschiedenis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten