Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zaterdag 20 oktober 2012

Verzamelde Opstellen

Tijdschrift van de Geschied- en Oudheidkundige Studiekring te Hasselt. Verscheen oorspronkelijk jaarlijks met voorintekening, nadien, midden jaren dertig, werd het een kwartaaltijdschrift. In 1941 verscheen een eenige aflevering. De studiekring en het tijdschrift werden altijd gepatroneerd vanuit het Rijksarchief te Hasselt en vele artikelen zijn geschreven door de opeenvolgende rijksarchivarissen te Hasselt; HANSAY A., LYNA J. en BUSSELS M. Een volledige collectie berust dan ook in het Rijksarchief te Hasselt. Ook in de collectie Limburgensia van de Provinciale Bibliotheek te Hasselt zijn deze tijdschriften te raadplegen. De hieronder genoemde afleveringen werden aangetroffen als uitgeversrestant van "De Limburgse Drukkerijen" in de kelders van het pand te Hasselt, Maastrichterstraat 15 (thans:19), midden jaren zestig van vorige eeuw. De eerste drie vermelde jaargangen werden gedrukt bij Drukk. Léon Crollen, Diesterschestraat 13 te Hasselt.
Buiten reeks:
zie verder:
Archiefdoos Limburgensia en Geschiedenis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten