zondag 3 juni 2012

Upanishads

SHANKARA
Upanishads

 Het woord Oepanisjad betekent letterlijk: ‘neerzitten bij’ en duidt op het zitten van de leerling aan de voeten van de meester. Het geeft die lering aan die via mondeling onderricht wordt overgeleverd.

De Oepanisjads vormen het wijsgerige, mystieke deel van de heilige geschriften van de Hindoes, de Veda's genaamd. Ze liggen niet alleen ten grondslag aan de hindoeïstische godsdienst en het later ontstane boeddhisme, ze zijn ook een belangrijke inspiratiebron geweest voor grote westerse denkers als [Schopenhauer], [Whitman], [Emerson] en [Thoreau].

  Schopenhauer heeft over de Oepanisjads het volgende gezegd:
Het is de meest lonende en meest verheffende lectuur die ter wereld mogelijk is. Deze is de troost van mijn leven geweest en zal ook die van mijn sterven zijn.

Twee wijsgerige hoofdgedachten lopen als een rode draad door het onderricht van de Oepanisjads heen; dit zijn de leer van de gelijkstelling van Atman met Brahman enerzijds en de gedachte van zielsverhuizing (Samsara) en verlossing (Moksha) anderzijds.

Daarbij richt het ethisch en religieus streven zich er niet zozeer op om door een goede levenswijze een wedergeboorte op hoger niveau te bewerkstelligen, maar eerder om aan de bestendige kringloop van opéénvolgende reincarnaties, het zgn. Samsara te ontsnappen en het wisselspel van sterven en weer geboren worden volstrekt te ontkomen. Dit is de zin van het Indische begrip van verlossing (Moksha).
De reeks Upanishads met commentaren van Shankara, die beschikbaar zijn als e-Book op [Ars Floreat], bevatten telkens voor ieder vers de originele Devanagari tekst, een translitteratie daarvan, de woord-voor-woord-vertaling en een vertaling met commentaar van Shankara en deze reeks omvat in drie delen de volgende Upanishads:

SHANKARA
Isha Upanishad
Stichting Ars Floreat, Amsterdam, 1990-2003
[ISBN 9072141059 (Worldcat, Wikipedia)]

Nederlandse Vertaling:
Sanskriet Studiegroep van de School voor Filosofie te Amsterdam

SHANKARA
Kena Upanishad
Stichting Ars Floreat, Amsterdam, 1993-2004
[ISBN 9072141237 (Worldcat, Wikipedia)]

Nederlandse Vertaling:
Sanskriet Studiegroep van de School voor Filosofie te Amsterdam

SHANKARA
Katha Upanishad
Stichting Ars Floreat, Amsterdam, 1997-2006
[ISBN 9072141296 (Worldcat, Wikipedia)]

Nederlandse Vertaling:
Sanskriet Studiegroep van de School voor Filosofie te Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten